phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Omlastningsavdraget höjs från årsskiftet

Omlastningsavdraget höjs från årsskiftet

Timmer på väg

Södra ändrar omlastningsavdraget för skogsbilvägar som inte är framkomliga med släp från 12 till 25 kr/m3fub. Förändringen gäller för virkeskontrakt som tecknas från och med 1 januari 2021.

Idag ersätter södra åkerierna för omlastning av virke på grund av bristande framkomlighet med 18-20 kr/m3fub, men åkeriets verkliga kostnader för omlastningen är högre än så. Det omlastningsavdrag som görs på skogsägarens virkeslikvid uppgår sedan flera år till 12 kr/m3fub. Nuvarande avdragsmodell har alltså inneburit en för låg ersättning för omlastningen  av virket till åkerierna, samtidigt som skogsägarna inte har stått för den verkliga kostnaden.

En mer rättvis självkostnadsprincip för omlastningar införs alltså och åkerierna får samtidigt täckning för sina kostnader i de fall som virket behöver lastas om. Samtidigt kommer Södra att följa klassningen fullt ut och justera omlastningsavdraget vid behov när alla vägar blivit inventerade, vilket ger dig som skogsägare tid att åtgärda eventuella brister.

BARA FÖRDELAR

Yngve Johansson äger Tommaryds Skogstransporter. Hos honom arbetar sex ordinarie chaufförer som kör två egna rundvirkesbilar och en inhyrd i Ljungby verksamhetsområde. Yngve ser bara fördelar med det höjda omlastningsavdraget och menar att det är positivt både för åkerierna, skogsägarna och industrin.

– Det har hänt att vi har varit lite dumma mot oss själva när vi ställt upp och hjälpt skogsägare trots att vägen varit för dålig. Med det nya avdraget tror jag att skogsägarna blir mer medvetna om våra kostnader, liksom om chaufförernas arbetssituation. För att få duktiga chaufförer att köra åt oss i framtiden krävs det bra underhållna skogsbilvägar med god framkomlighet. Det i sin tur kommer att leda till att skogsägarna får en snabbare redovisning och snabbare betalt för sitt virke. För Södras del kommer bättre underhållna skogsbilvägar göra det enklare att planera virkestransporterna och därmed få ett jämnt råvaruflöde till industrin. Bra underhållna vägar är en konkurrensfördel för hela Södra, säger Yngve Johansson.

NÖDVÄNDIG INVESTERING

Lennart Gustafsson har skogsfastighet utanför Ätran i Oskarströms verksamhetsområde. Han har fått sina skogsbilvägar klassade i den inventering som Biometria genomför i Götaland och har nu gjort åtgärder för att klassa upp dem och få dem  godkända. Han slipper därmed omlastningsavdraget på sin virkesleverans.

– Jag har genom årens lopp förbättrat mina vägar lite efterhand, men nu krävdes lite mer omfattande åtgärder på hela vägsträckan. Med hjälp från Södra anlitade jag entreprenörer och nu är vägarna grusade och breddade bland annat i kurvorna, och vändplanerna är utökade. Jag avverkar just nu det sista som är kvar på de områden som drabbades av stormarna Gudrun och Per och nu kan lastbilarna komma åt mitt virke på ett bra sätt. Upprustningen av mina vägar var helt enkelt en nödvändig investering, konstaterar Lennart Gustafsson.

UNDVIK OMLASTNING

Omlastning av virke ger inte något mervärde för någon och bör därför undvikas, menar Joel Persson, transportutvecklare och chef Södra avverkning.

– Effekterna av omlastning är negativa, dels för åkarens effektivitet och arbetsmiljö, men även ekonomiskt för dig som skogsägare. Att snåla på framkomligheten ger inte bara ett avdrag på virkeslikviden utan också en ökad kostnad för slitage på vägen. Det är alltid bättre att se till att åtgärda vägens brister så att den klarar kraven för lastbil med släp – det är bäst för både dig och åkaren, säger han.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.