phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ta hjälp med granskning av värdering i samband med intrång

Ta hjälp med granskning av värdering i samband med intrång

Barrsumpskog med höga naturvärden. Stormfälld gran mitt i bilden.

Har du ett intrångsärende som rör exempelvis naturreservat eller biotopskydd? Då kan du få hjälp med granskning av värderingen av detta ärende.

I samband med bildande av naturreservat, som hanteras av Naturvårdsverket, finns det oftast ekonomiska medel avsatta för att granska genomförd värdering. Som skogsägare behöver du alltså inte själv stå för kostnaden för en sådan granskning. Även när Skogsstyrelsen tar beslut om biotopskydd finns det pengar avsatta för granskning av den värdering som görs.

– Tyvärr verkar inte alla skogsägare känna till att myndigheterna avsätter pengar för granskning av värdering inför bildande av naturreservat och biotopskydd. Många godkänner utan vidare myndighetens bedömning. Endast i ungefär hälften av alla intrångsfall utnyttjar skogsägaren möjligheten till en kostnadsfri bedömning, konstaterar Roger Axelsson, skogsekonom i Södra.

Han uppmanar därför alla skogsägare som har någon form av intrångsärende kopplat till sin fastighet att ta hjälp med en sådan granskning.

– Granskningen säkerställer att du som skogs­ägare får rätt ersättning för intrånget. Ibland kan man vid granskningen hitta både rena felaktig­heter, som summeringsfel, och felbedömningar i form av för låga virkespriser.

Södras skogsekonomer har stor erfarenhet av att granska myndigheters värderingar och utlåtan­den i samband med intrångsärenden.

– Många värderingar utgår dessutom från en värderingsmetod som vi är vana vid, säger Roger Axelsson.

Vill du ha hjälp med granskning av ditt intrångsärende? Kontakta din lokala skogsinspektor så för­medlar hen kontakter till en skogsekonom i Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.