phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras skogsflis ger värme till svenska tomater

Södras skogsflis ger värme till svenska tomater

Två män står inne i ett växthus med gröna tomatplantor i bakgrunden. Mannen till vänster har mörkblå jacka, mörkt hår och skägg. I händerna håller han små och stora tomater. Mannen till höger har röd jacka, göasögon kort grått hår och skägg. Båda är glada och tittar ner på tomaterna i händerna.

I Trelleborg odlas det svenska tomater året runt. Här har det danska företaget Alfred Pedersen & Son Sveriges största tomatodling, en anläggning som eldas med skogsflis från Södra.

om bilden

Peter Sijan från Alfred Pederesen & Son och Per Hermansson från Södra.

 

Tomatodlingen vid östra in­farten till Trelleborg är imponerande. Anläggningen har byggts ut ett par gånger de senaste åren och växthusen breder nu ut sig över 16 hektar. Även om de flesta är tomma under Södrakontakts besök är det spän­nande att tänka sig de stora ytorna fulla av tomatplantor.

– Under perioden november till januari odlar vi bara på en hektar, be­rättar Peter Sijan, produktionschef på Alfred Pedersen & Son i Trelleborg. Så här på vintern har vi dessutom lamporna tända 18 timmar per dygn, men under högsäsong räcker dagsljuset mer än väl. Däremot eldar vi året runt, både för värmens skull och för att styra luftfuktigheten i växthusen.

Tomatodlingen eldar i två pannor, en på 8 MW och en på 6,5 MW.

300 KUBIK PER DAG

År 2007 gick anläggningen över från naturgas till fliseldning. Man eldar i två pannor, en på 8 MW och en på 6,5 MW. De senaste 4 åren har man köpt skogsflis från Södra.

– Det fungerar väldigt bra, säger Peter Sijan. Både med leveranserna och med kvaliteten på flisen.

Ungefär 60 procent av värmebehovet handlar om ren temperatur­kontroll, medan 40 procent behövs för att värma luften i växthusen i samband med att fuktigheten regleras genom ventilation. Värmen distribu­eras i ett rörsystem som löper längs raderna av tomatplantor, både strax över golvet i dubbla bottenrör och på ungefär 1,5 meters höjd. Bottenrören fungerar även som spår för de vagnar som används vid skötseln och plock­ningen av tomaterna.

– Från mitten av januari fram till 1 april har vi maxförbrukning av flis, berättar Peter Sijan. Då förbrukar vi ungefär 300 kubikmeter per dag, medan det på sommaren mest handlar om fuktstyrning med en förbrukning på cirka 100 kubikmeter per dag.

Rökgaserna renas medan de fort­farande är varma med hjälp av elek­trofilter. Den stora pannan är även förberedd för en framtidsinvestering där koldioxid ska kunna tas ut från flispannan och föras över till växthusen, där den gör nytta i tomatodlingen.

Södras skogsflis görs av grenar och toppar från både barr- och lövavverkningar.

SPÄNNANDE SEGMENT

Per Hermansson är affärsansvarig på Södra Skogsenergi för Region Syd.

– Vår skogsflis görs av grenar och toppar från både barr- och lövav­verkningar, berättar Per. Barrgrot som avverkas från hösten till våren körs ihop kommande sommar och får ligga till sig i stora risvältor. Under torkningen ökar energiinnehållet, men det är också viktigt att riset tappar barren. Dels för att få ned kväveoxidhalterna i utsläppen i samband med eldning, dels för att bevara mer näring i skogen genom att låta barren stanna på föryngringsytan. Även lövgrot kan få torka, men den flisas också färsk och levereras direkt till kunderna.

 

Ett lysande exempel på att även kunder som inte är stora värmeverk kan vara intressanta.

/per Hermansson, Södra

I Region Syd säljer Södra Skogsenergi ungefär 80-90 procent av sin flis till kommunala värme- och kraft­värmeverk. Resterande 10-20 procent går till privata företag, ofta industrier som konverterat från fossila bränslen till biobränsle, men även odlingar som anläggningen i Trelleborg.

– Det är ett spännande kund­segment, säger Per. Alfred Pedersen & Son är ett lysande exempel på att även kunder som inte är stora värmeverk kan vara intressanta och ha ett stort behov av flis. Dessutom eldar de ofta året runt.

9 000 ton tomater odlas på anläggningen i Trelleborg i år.

9 000 TON I ÅR

Tomaterna från Alfred Pedersen & Son i Trelleborg säljs på ICA, Coop och Lidl över hela landet. Under ett helt år odlar man ungefär 15 olika sorter, från vanliga lösa runda toma­ter till mindre specialtomater. Och det är stora mängder som skördas, ungefär 9 000 ton tomater kommer att plockas på anläggningen i år.

– Plantorna är 35 dagar gamla när de planteras i växthusen, berättar Peter Sijan. Vinterproduktionen planterades vecka 39 förra året, vi började plocka 1 november och fort­sätter fram till vecka 37 i år.

Produktionen på övriga 15 hektar planterades vecka 3-4 i år och här plockas det tomater från 1 april till 15 november. Därefter slängs plantorna, växthusen rensas ut och desinficeras så att allt blir helt rent igen.

– Vintertid är vi ungefär 30 med­arbetare och under högsäsong ökar det till 120, säger Peter Sijan. Dessutom har vi 10 000 humlor som hjälper oss i produktionen med att pollinera plantorna. Med ett oräkneligt antal små nyttodjur, bland annat macroluphus, encarsia och diglyphus, har vi biologisk bekämp­ning av bladlöss och andra skadedjur som kan påverka skörden. Regle­ringen av växthusens klimat samt tillförseln av koldioxid till plantorna styrs med dator, medan plockning av blad och tomater görs manuellt. För att tomaterna ska kunna plockas effektivt binder vi upp dem efter hand. De växer hela tiden och hinner bli 12-15 meter långa innan säsongen är över.

Växthusen breder ut sig över totalt 16 hektar.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.