phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Manifestation för småskalig vattenkraft

Manifestation för småskalig vattenkraft

Gösta Edströmsalen på Södras huvudkontor i Växjö är full med åhörare.

Seminariet om Makten över vattnet och den småskaliga vattenkraftens framtid på Södras huvudkontor i Växjö den 5 februari blev en manifestation för äganderätt och egendomsskydd.

Det var en fullsatt Gösta Edströmsal när närmare 90 vatten­kraftägare, markägare och politiker samlades för att lyssna på föredrag om konsekvenser för den småskaliga vattenkraften om regering och riks­dag bestämmer sig för att fullfölja ut­redningsförslag om krav på tillstånd för äldre kraftverk.

Södra representerades av Paul Christensson, vice ordförande i Södra, och Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare. Mats Blomberg höll föredrag om varför Södra engagerar sig i vattenfrågan och den starka kopplingen till äganderättsliga frågor. Talade gjorde även LRF:s företrädare Håkan Lundgren och Helene Lantz samt styrelseledamoten i vattenkraft­föreningen Filip Storm från Tingsryds kommun. Även Johan Hillström, ordförande för Västsvenska vatten­kraftföreningen och vice ordförande i Södras skogsbruksområde Solle­brunn Östra, höll föredrag.

Efter föredrag och frågestund hölls en paneldebatt med inbjudna politiker, bland andra riksdagsledamöterna Eskil Erlandsson (c) och Monica Haider (s).

– Mötet blev en viktig manifestation för äganderätt och egendoms­skydd, både för den småskaliga vattenkraften och för synen på brukande och företagande på landsbygden. Alla påtalade vikten av politiska beslut som sätter ner foten och förtydligar vad grundlagen säger om äganderät­ten. Men även politiska beslut som skickar en tydlig signal till myndighe­terna om hur man hanterar ärenden som berör enskilda fastighetsägare, säger Mats Blomberg.

– Nu gäller det att samhället visar respekt och förståelse för vattenkraft- och dammägare samt visar på ekonomiska lösningar som förhindrar rättsövergrepp och att enskilda ensamt får betala notan. Det känns bra att Södra kunde vara värd för det här mötet, avslutar Mats Blomberg.

Seminariet Makten över vattnet arrangerades av Södra, LRF och Smålands vattenkraftförening.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.