phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Identifiera gallringsbehovet

Identifiera gallringsbehovet

Det finns många skäl att gallra. Du kan styra beståndet mot lämpliga trädslag och gynna träd som är friska, vitala och har god virkeskvalitet. Du kan dessutom få en högre intäkt vid föryngringsavverkning och omloppstiden kan kortas. Om du skött beståndet väl med röjningar i rätt tid kan gallringen dessutom ge ett netto.

HUR SER DU DÅ NÄR ETT BESTÅND SKA GALLRAS?

Södra rekommenderar att förstagallring görs relativt tidigt för att minska risken för stormskador och snö­brott. Den första gallringen sätts in när beståndet har en höjd på 12-14 meter. En sista gallring ska göras när träden har en höjd på 18-22 meter. Stickvägarna finns då sedan förstagallringen så nu gall­ras bara zonen mellan vägarna vilket leder till något lägre uttag. Sista gallringen ska inte göras när be­ståndet är för högt för då ökar risken för stormska­dor väsentligt. Även beståndets läge i landskapet ska vägas in vid bedömning av stormrisker.

När grönkronans längd understiger 1/2 av tallens eller lövträdens höjd och 2/3 av granens höjd på de träd som ska vara kvar, då är det dags att gallra.

Om din gröna skogsbruksplan är relativt ny kan du där se vilka bestånd som är lämpliga att gallra genom de åtgärdsförslag som finns för varje bestånd. Din plan är lättillgänglig i telefon eller surfplatta via appen Skogsägare, om den är upp­rättad 2012 eller senare. Där hittar du uppgifter om bland annat ålder, volym och höjd på beståndet.

Man kan också se på skogen när det är dags för gallring. För att få en bild av hur träden konkurre­rar med varandra kan du göra en skattning av hur stor andelen grön krona träden har, vilket också ger en god uppfattning om det är dags att gallra.

Ett annat sätt att bedöma ett bestånds gall­ringsbehov är att använda gallringsmallar. För att använda dem måste du göra mätningar vilket kräver både utrustning och kunskap om hur det ska utföras.

Kontakta din lokala skogsinspektor om du tror att det finns lämpliga bestånd som behöver gallras. Inspektorn gör gärna ett besök på din fastighet och tar fram ett åtgärdsförslag som ni kan diskutera.

Din skogsinspektor hittar du på www.sodra.com.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.