phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Framtiden ligger i skogen!

Framtiden ligger i skogen!

Lena Ek, ordförnade i Södra. Beige kavaj, svart blus, stort guldfärgat halsband. Ljust halvlångt hår. Bruna glasögon

I år firar södra åttio år. Det ska vi verkligen fira under året! Uppgiften för vår ekonomiska förening är lika viktig idag som då. Familjeskogsbruket behöver tryggheten i att kunna leverera när man själv behöver och veta att man får ett bra pris. Södra har därför mottagningsplikt och är marknadsledande.

Alla kanske inte hinner eller kan eller vill sköta sin skog själva, Södra har därför en bra orga­nisation med kunnigt folk i hela vårt område som med olika åtgärder kan bistå med vad som behövs. Skogsgården behöver utvecklas både vad gäller teknik, kunskap och plantmaterial. Därför har vi egna plantskolor och mycket forskning om hur skogen kan skötas bättre och hur nytt plantmaterial ska utvecklas. Ibland krockar skogsägarfamiljens intressen med myndigheternas och då behövs kunniga experter som kan bistå i myndighetskontakter. Näringspolitiken är en annan viktig uppgift och en större utmaning än på länge. Därför har vi förstärkt den gruppen under året.

 

Ibland krockar skogsägarfamiljens intressen med myndigheternas och då behövs kunniga experter som kan bistå i myndighetskontakter.

/lena ek

I Södra-modellen ingår också att förädlings­värdet återgår till ägarna/medlemmarna. Det kan ske i form av efterlikvid på leveranser, ränta på insatskapital eller insatsemission. (Vi diskuterar också i styrelse och förvaltningsråd om vi ska utveckla en fjärde form så små­ningom, men ännu är inget klart. Framförallt är det viktigt att ständigt fundera över hur vår förening kan utvecklas.)

2017 var ett hektiskt år i hela organisationen. Utbyggnaden av Värö blev klar och hela bruket/bioraffinaderiet går nu för fullt. Den stora investeringen i Mörrum är också klar och Mönsterås tuffar på i hög fart. Det innebär förstås stora utmaningar i virkesanskaffningen att höja volymen, klara regnen och sedan snön. Vi genomför också en länge efterfrågad för­ändring i sågverksrörelsen samtidigt som det investeras för att bygga bort flaskhalsar där. Södra Skog fortsätter sitt utvecklingsarbete för bättre service, digitalisering och hållbarhet. Trivselhus har jobbat sig till Svanen-märkning på sina MoveHome-hus.

2017 års resultat är en rejäl arbetsseger. Både medlemmar och medarbetare har jobbat hårt för att klara projekt, ökade virkesbehov och omvärldens tryck. Stort tack till alla!

 

2017 års resultat är en rejäl arbetsseger.

/lena ek

Rörelseresultatet för 2017 blir 1 917 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en vinstdelning till medlemmarna på totalt 868 miljoner kronor – 454 miljoner i utdelning på virkesleveranserna, 198 miljoner i utdelning på insatskapitalet och en insatsemission på 216 miljoner. Det betyder förstås mycket för den enskilda skogsgården men också oerhört mycket för bygden. Le­vande företag som utvecklas och skapar jobb är viktigt för alla.

Självklart behöver vi fundera mycket över vad som kan möta oss det kommande året. Förhoppningsvis fortsätter världsekonomin och svensk ekonomi att utvecklas väl. Valutaförändringar påverkar oss starkt, särskilt gäller det US-dollarn. Vår kvalitetsmassa blir produkter som i förlängningen skapar bättre hälsa och livskvalitet i världen med till exempel hygienprodukter – om utvecklingen mot minskad fattigdom fortsätter. Klimat­hot och mikroplastproblem måste tas med i planeringen. Vi har tydliga hållbarhetsmål och vet att vi kan bidra med alternativ till olja på många marknader som bränsle, hus, textil, förpackningar, och så vidare.

Dock har näringspolitik seglat upp som ett rejält hot i vår omvärldsanalys. Om Bryssel eller Stockholm vill skärpa regler, minska avverkning och inte tycker biobränslen är bra eller inskränker äganderätten påverkar det skogsgården starkt negativt. Så vi förstärker det näringspolitiska arbetet rejält.

 

Med vår nya innovationsstrategi har tre projekt tagit stora kliv framåt.

/lena ek

Men vi jobbar också strategiskt med att förbättra vår industri och utveckla nya produkter ur vår råvara eller ur rester. Med vår nya innovationsstrategi har tre projekt tagit stora kliv framåt. Dels ett biobränsleprojekt ihop med norska Statkraft där vi ska bygga en gemensam demonstrationsanläggning, dels att utvinna och rena metanol till biobränsle vid Mönsterås bruk och dels en tillverkning av korslaminerat trä (CLT) vid Värö.

Smålandslänen har enats om en gemensam skogsstrategi. Det har varit en bra dialog där flera av Södras medarbetare arbetat hårt för att nå ett bra resultat. Nu finns den på plats och visar att det går att arbeta för en utvecklad produktion och andra hänsyn samtidigt. Det vore bra om andra län/regioner i Södras område ville satsa samma utvecklingskraft och se skogens möjligheter. För som vi vet – Framtiden ligger i skogen!

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.