phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Den enskildes rätt att äga skog ska värnas"

"Den enskildes rätt att äga skog ska värnas"

Principen om frihet under ansvar och den enskildes äganderätt till sin skog ska värnas. Så säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i sitt svar på Södras upprop om aktivt skogsbruk och skogsägarnas roll för det hållbara biobaserade samhället.

Under Almedalsveckan 2017 överlämnade Södra ett upprop till miljöminister Karolina Skog med tre tusen namnunderskrifter från skogsägare som besökte Södras monter vid Elmia Wood i juni. Uppropet handlade om vikten att värna ägande och brukande av skogen för att uppnå miljömålen.

I november kom så regeringens svar genom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht där han förklarar att han svarar för regeringen på den här typen av initiativ.

Bucht välkomnar i sitt svar engagemanget hos skogsägarna och tycker det är en god manifeste­ring av vad Skogssverige kan och vill åstadkomma. Bucht redovisar sina förhoppningar om ett nationellt skogsprogram (som aviseras under våren 2018) och att inriktningen ska vara att skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet. Bucht pekar också på miljömålet och behovet av att naturskogar ska skyddas och att naturvårdshänsynen ska öka i skogsbruket.

Bucht understryker att skogspolitikens två jämställda mål och det delade ansvaret mellan samhället och skogsägarna förutsätter en tydligt definierad och långsiktig äganderätt. Han säger vidare att principen om frihet under ansvar och den enskildes äganderätt till sin skog ska värnas.

– Det är bra att landsbygdsministern tagit till sig det budskap som tre tusen skogsägare i Södras Elmiamonter lämnade över till regeringen i somras och att han understryker skogsägarnas roll för det biobaserade samhället, säger Mats Blomberg, näringspolitiska samordnare i Södra.

– Särskilt viktigt är det att Sven-Erik Bucht markerar äganderättens betydelse och att skogs­politikens devis om frihet under ansvar ligger fast. Det tar vi som intäkt för att regeringen fortsätter stå bakom rådande skogspolitik och är beredd att gå skogsägarna till mötes framöver för att värna äganderätten och möjligheten att aktivt bruka sin skog, förklarar Mats Blomberg.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.