phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Utredning om Sveriges skogspolitik

Utredning om Sveriges skogspolitik

Göran Örlander fått regeringsuppdraget att genomföra en översyn av den nationella skogspolitiken. Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra, berättar mer.

Marcus Svensson chef näringspolitiska enheten Södra
Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra.

Hallå där Marcus,
Nyligen tillsatte regeringen en ny utredning för en översyn av Sveriges skogspolitik. Vad vet vi om utredningen i dagsläget?

Vi vet att utredningen ska titta på ett antal frågor som är av vikt för skogsgården. Ett exempel är kunskapskravet som ska ses över. Det välkomnar vi eftersom det idag är oklart hur stort ansvar markägaren ska ha och var ansvaret för myndigheterna tar vid. Vi har i dag en situation där myndigheter kan kräva omfattande och dyra inventeringar av markägarna. Man kommer också att utvärdera skogsvårdslagen som kom till i början av 90-talet. Det har aldrig tidigare gjorts och är bra. 

 

Sett ur Södras perspektiv, är det något vi saknar i utredningsdirektivet? 

Ja, den här utredningen fångar inte alla delar av det vi förväntar oss att regeringen tar tag i. En viktig fråga handlar om att vi vill ha en förutsägbarhet och likabehandling när det gäller artskyddsärenden. Markägare ska stå för en viss del av ansvaret, men när skogsbruket avsevärt försvåras av begränsningar eller förbud tycker vi det är rimligt att markägare ges ersättning. Det är en fråga som regeringen har lovat att ta tag i, men som lämnats utanför utredningen. 

 

Någon annan aspekt som blir viktig för oss att fortsatt lyfta under utredningens gång?

Vi kommer som alltid erbjuda vår kunskap och perspektiv för att bidra till arbetet i en bra riktning. En återkommande fråga är förankringen, att de förslag som läggs har en bred politisk majoritet bakom sig, så att vi kan få långsiktiga spelregler att förhålla oss till.  

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.