phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Södraskolan lär dig mer om lövskötsel i ny kurs

Södraskolan lär dig mer om lövskötsel i ny kurs

Skogsinventeringar pekar på att andelen lövskog ökar i Götaland. Det är inte enbart ett resultat av ökad miljöhänsyn. Fler och fler skogsägare väljer att satsa på lövskogsproduktion som därmed blir en allt viktigare ekonomisk faktor för familjeskogsbruket. I Södraskolans nya kurs om lövskötsel får du lära dig mer om hur du bäst sköter dina lövbestånd.

Södraskolan
Södraskolans kurs om lövskogsskötsel innehåller både teori och praktik.

Lövskog bidrar till variation och biologisk mångfald i skogslandskapet. Kravet i certifieringsstandarderna PEFC (PEFC/05-22-11) och FSC® (FSC®-C014930) om att minst tio procent av stamantalet i alla bestånd under omloppstiden ska vara löv har till viss del drivit på den ökande andelen löv. Men även om det i vissa bestånd är en utmaning att uppnå detta krav har vi i dag betydligt mer löv i våra skogar än vad certifieringen kräver.   

Satsning på lövskogsproduktion 

Den ökade lövandelen är alltså inte enbart ett resultat av ökad miljöhänsyn. Allt fler skogsägare väljer att satsa på lövskogsproduktion, antingen genom rena lövbestånd eller med blandbestånd av barr och löv. Skälen är att sprida de ekonomiska riskerna, bland annat som en konsekvens av ett förändrat klimat. 

Välskött lövskog kan ge en hög och värdefull virkesproduktion. En förutsättning för lönsamhet är konsekvent skötsel över hela omloppstiden. Generellt sett kräver lövskog mer skötsel än barrskog. Precis som barrskogen kräver lövskogen röjning och gallring i rätt tid, men du behöver vara ännu mer alert. Björk och asp växer snabbt i ungdomen, så här gäller det att vara extra offensiv. Lövträdslag kräver ofta mer utrymme än barrträd för att utvecklas bra. Detta gäller särskilt ek. 

Ny kurs om löv i Södraskolan 

I Södraskolans nya kurs om lövskötsel kan du som är nyfiken och intresserad lära dig mer om miljö- och produktionsmässiga aspekter, våra vanligaste svenska lövträd (björk, asp, al ek) och snabbväxande alternativ (poppel, hybridasp), var de trivs och vilken skötsel som krävs för såväl produktion som miljö. Den nya kunskapen resulterar förhoppningsvis i inspiration och tankar kring hur du tar hand om och maximerar lövets nytta i dina bestånd.   

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande skogskunskaper och efter avslutad kurs ska du ha fått kunskap att på ett bra sätt ta tillvara den möjlighet till produktion och lönsamhet som du har på din fastighet kombinerat med en hög naturvårdsambition.   

Läs mer och anmäl dig till kursen 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.