phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Södra i samtal om skogen med EU-kommissionens ordförande

Södra i samtal om skogen med EU-kommissionens ordförande

Att driva de näringspolitiska frågorna i syfte att förädla och förnya skogsgårdens värde är en del i Södras kärnuppdrag. Fredagen den 19 januari, träffade Lotta Lyrå EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, statsminister Ulf Kristersson och Finlands statminister Petteri Orpo för ett samtal om skogen och dess viktiga roll i den gröna omställningen.

EU-möte med Lotta Lyrå

Idag har du träffat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, statsminister Ulf Kristersson och Finlands statminister Petteri Orpo, berätta – vad handlade mötet om?

Det var ett möte om skogen och skogens viktiga roll för den gröna omställningen. Det finns ett stort intresse för frågorna och det blev ett väldigt trevligt och konstruktivt möte i positiv anda där vi fick möjlighet att dela våra viktigaste frågor och perspektiv.

Vad lyfte du i samtalet?

Jag lyfte vikten av att EU framåt lägger mer kraft på människan bakom skogen och satsar på fler incitament och stöd snarare än detaljreglering. Jag tog upp hur viktigt det är att diskussionen kring skogen alltid innehåller skogens alla roller och inte ensidigt fokuserar på en del. På Södra pratar vi om att skogens roller är likt benen på en pall, att ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk behöver balansera ersättning av fossila material genom produkter baserade på skogsråvara, en stärkt landsbygd, skogen som kolsänka och biologisk mångfald. 

Vilken betydelse har det för vår verksamhet att vi får möjligheten att träffa och samtala med politiker på det här viset?

Det har jättestor betydelse. Det är en del av vårt kärnuppdrag att driva de näringspolitiska frågorna i syfte att förädla och förnya skogsgårdens värde. Med tanke på alla beslut som tas på EU-nivå och att våra förutsättningar i många fall påverkas av den politik som förs, så är det väldigt viktigt att vi får de här möjligheterna. Det ligger mycket arbete bakom att vi, som en av två skogliga aktörer, får medverka på ett möte likt det här. Jag är så glad över alla medarbetare och medlemmar som bidrar till att vi är och upplevs vara en konstruktiv och positiv röst för skogen. Det gav oss i det här fallet möjlighet att lyfta både familjeskogsbrukets särart till EU-nivå men också hur vi kan använda råvaran på bästa sätt i industrierna.

I år är det val till Europaparlamentet, vilka tre frågor ser du är viktigast för skogen och skogsgården i EU framåt?

Dels handlar det om att beslut ska fattas på mest ändamålsenliga och effektiva nivå, enhetliga regler och detaljreglering blir lätt utmanande när skogarna och våra förutsättningar ser väldigt olika ut i Europa. Samtidigt finns det områden där vi behöver göra mer lika. Att säkerställa en likvärdig rapportering om naturvärden och skyddad natur liksom val av referensnivåer för önskat läge är ett sådant exempel. Den andra frågan handlar om det jag lyfte på mötet idag, att se skogens alla värden och då kanske särskilt att EU tydligare ska erkänna skogens klimatnytta genom initiativ som går ut på att ersätta fossila material med biobaserade produkter. Bioekonomin är här för att stanna och vi både kan och vill bidra i den gröna omställningen. Den tredje frågan är att EU behöver lägga mer kraft på både incitament och modeller för ersättning. Att familjeskogsbruket får betalt för de nyttor som samhället vill se mer av och förväntar sig att skogen och skogsägarna ska leverera.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.