phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Skogen och industrin i fokus för flera dialoger

Skogen och industrin i fokus för flera dialoger

Som medlem i Södra får du en röst i viktiga politiska frågor såväl lokalt som nationellt och i EU. Frågor som rör skogsgården och den gemensamt ägda industrin. Vårt näringspolitiska arbete handlar om att medverka i diskussionen och bidra med kunskap och konstruktiva förslag som stärker skogsgården och förutsättningarna för industrin.

statsminister Ulf Kristersson och EU-parlamentariker Tomas Tobé
Statsminister Ulf Kristersson och EU-parlamentariker Tomas Tobé på besök hos Södramedlemmen Erik Carlsson.

Den senaste tiden har Södra fått möjligheten att delta i flera sammanhang där skogen och industrin stått i centrum. Två exempel är vår medverkan i regeringens industrisamtal och när Södra stod värd för ett skogsbesök med statsministern.  

- Skogen och skogsindustrin spelar en central roll i den gröna omställningen och för svensk industri. Att vi får möjlighet att bidra med vår kunskap och dela våra viktigaste frågor för skogsgården och Södras industri i den politiska processen är oerhört värdefullt. Många av dessa frågor och beslut påverkar vår vardag, säger Lotta Lyrå. 

I mitten av maj, stod Södra värd när statsminister Ulf Kristersson och EU-parlamentariker Tomas Tobé ville prata skog. Det blev ett uppskattat besök hos familjeskogsbrukaren Erik Carlsson utanför Ör som visade hur produktion och naturvårdsarbete kombineras i praktiken. Under rundturen gavs flera möjligheter att samtala kring livet som skogsbrukare och diskutera angelägna frågor. 

- Att få visa familjeskogsbrukets engagemang på det här sättet, tillsammans med en medlem ute i skogen är fantastiskt. Ett tillfälle att både visa och prata om möjligheter och utmaningar. Vi samtalade bland annat om hur vi kan utveckla bioekonomin, vikten av att göra mer av varje träd och att rättssäkerheten måste öka för skogsägaren när det gäller artskyddsfrågor, berättar Lotta. 

Industrisamtalet som ägde rum i slutet av april, handlade om vad en nationell industristrategi ska innehålla och gav oss möjlighet att spela in vad vi ser som viktiga komponenter och prioriteringar i det arbetet.  

- Jag lyfte bland annat vikten av att se trä som en kritisk råvara och se potentialen i bioraffinaderier och att driva fram mer forskning och utveckling kring substitutionens positiva klimateffekter. Ett annat område jag lyfte var att tillvarata möjligheten att fasa ut fossil olja från andra sektor, exempelvis inom kemi. Där vet vi på Södra att träråvaran kan spela en ännu större roll i framtiden, säger Lotta. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.