phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Utvecklade affärsformer för stärkta relationer

Utvecklade affärsformer för stärkta relationer

Attraktiviteten i Södras affärserbjudande kan förbättras genom ökad transparens, större förutsägbarhet i betalning och kostnad samt sänkt risk för den enskilde medlemmen. Inom Södra Skog pågår nu ett arbete med flera olika initiativ för att utveckla affärsformerna. Initiativen handlar alla om att stärka relationen mellan medlem och Södra och på så sätt också stärka Södras position i den nya marknadssituationen.

Inspektor Erik Alne och medlemmen Sven Olsson på hans ägor i Söderköping.
Starka relationer till medlemmarna i Södra är mycket viktigt.

Transparent priserbjudande för starka skogsägare 

I samband med stämman presenteras första delen av vårt arbete kring transparens i Södras priserbjudande. Ett känt och öppet marknadspris flyttar fokus till kvalitet, service och bemötande. Det gynnar Södra som är starkast på tjänster och relation. Det gör det också tydligt att Södra behandlar alla medlemmar likvärdigt.  

Vi tar nu två steg där det ena handlar om öppen prisstatistik och det andra om öppna prisvillkor. Öppen prisstatistik kommer att publiceras på Södras externwebb tillsammans med förklaringar om hur Södras prissättning fungerar. I inloggat läge på Min Skogsgård webb kommer kompletta prisvillkor, med premier utöver grundpriset, att finnas tillgängliga för alla medlemmar under Skogsgårdens affärer.  

Utveckling av stampris för ökad tydlighet och enkelhet 

Vid stämman kommer också information om utvecklingen av affärsformen stampris, genom att vi startar ett pilotprojekt på tre verksamhetsområden. Inom pilotprojektet kommer vi att pröva ett stampriskontrakt med avverkningskostnad vid kontraktstillfället, baserat på en stamkostnadslista. Det ger skogsägaren ett fast nettopris per stam, diameterklass och trädslag. Målsättningen är att kunna erbjuda affärsformen för alla medlemmar under 2025. 

Fortsatt utvecklingsarbete under hösten 

Transparens, trygghet och långsiktighet kommer att vara i fokus när vi nu fortsätter utvecklingsarbetet med våra affärsformer och affärsvillkor. Arbete pågår redan nu och kommer att drivas vidare med god fart under resten av året. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.