phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Ökad kapacitet med 25 procent i timmersorteringen

Ökad kapacitet med 25 procent i timmersorteringen

Södra timmerbil

Travmätning innebär att en hel trave stockar mäts samtidigt och sker vanligtvis på lastbilen. Detta för att ge Södra Wood och skogsägarna likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för virket är korrekt. Sågverket i Orrefors tog travmätning av hela volymer i bruk under augusti 2022 och har ökat sin kapacitet i timmersorteringen med 25 procent.

- Nu kan vi köra det osorterade timret genom timmersorteringen för att sortera det i olika sågklasser beroende på vilken dimension det är på stocken. Eftersom vi inte behöver särskilja varje parti stockar som tidigare har det gett oss en ökad kapacitet med cirka 25 procent på grund av färre stopp vilket är en klar förbättring, säger Börje Stamblock, platschef i Orrefors. 

Innan travmätning togs i bruk i Orrefors använde man sig av stockmätning. I stockmätning körs virket in till sågen, lämnas av och märks upp för att hålla isär de olika partierna. Partiet läggs sedan på timmerbordet där varje enskild stock kör igenom mätramen som bland annat mäter längd och diameter på stocken. Mätaren registrerar numret på varje parti så att mätningen och betalningen hamnar hos rätt skogsägare. 

- I stockmätning mäter vi en stock i taget, vilket är den stora skillnaden mellan de olika metoderna. Vi hade personal från Biometria på vårt sågverk som satt och kvalitetsbedömde varje stock. För att inte olika partier skulle blandas ihop behövde vi ha en lucka mellan varje parti vilket gjorde att vi tappade i produktionen vid varje byte, fortsätter Börje. 

Slumpmässigt urval för kvalitetssäkring

Travmätning är ett mätinstrument som alltså effektiviserar hela processen. Lastbilen kör igenom mätramen så att hela ekipaget fotograferas från flera vinklar. Chauffören registrerar sitt lass och får lasta av när Biometria gett sitt medgivande på att bilderna håller tillräckligt bra kvalité för att kunna mäta lasset. Det i sin tur gör processen tidseffektiv och ger ett bättre flöde utan olika stopp och partibyten. För att kontrollera att mätningen i bild blir rätt tas det ut provbuntar slumpvis. Provbuntarna mäts sedan stock för stock av Biometrias personal. 

- Här slumpas lastbilarna ut och Biometria kommer hit och mäter varje stock med måttband och gör en kvalitetsbedömning och med hjälp av detta kan de sedan gå in och korrigera de som inte håller måttet. Genom den här mätmetoden har vi kunnat effektivisera våra processer och därmed öka vår produktion vilket bådar gott inför framtiden, säger Börje. 

Idag använder sig Värö, Långasjö, Piggsmåla och Orrefors av travmätning av hela volymer när det kommer till timmer. I Klevshult travmäts klentimret medan normaltimret stockmäts. Framöver kommer även Kisa och Mönsterås att börja travmäta grantimmer och senare även talltimmer. Torbjörn Andersson arbetar som projektledare på Södra Wood Teknik och tror att andelen travmätt timmer kommer att öka i framtiden.

- Tack vare de satsningar som Södra Skog gör med coachande virkestillredning kan vi fortsätta att öka andelen travmätning av timmer utan att riskera försämrad virkes- och tillredningskvalitet. Detta skapar förutsättningar för en effektivisering av flödet från lastbil till sågintag, avslutar Torbjörn Andersson. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.