phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Näringspolitik september

Aktuellt från näringspolitiken

Södra bevakar och bidrar aktivt inom många olika områden och sakfrågor som rör skogsbruk och industrifrågor, på nationell- och EU-nivå. Här är en inblick i vad som är aktuellt just nu.

Kvinna tankar en bil med biodrivmedel från skogen Södra Cell Bioproducts

Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel inte rätt väg för en hållbar framtid  

Södra har bestämt sig för att göra vår del och lite till, vad gäller den globala klimatomställningen. Med den utgångspunkten har vi gett vår syn på Klimat- och näringsdepartementets förslag att kraven på minskade utsläpp i reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026. Samt att reduktionsnivåerna för 2027–2030 ska slopas. 

- Vi har stor förståelse för utmaningen med höga priser på diesel, det är något som påverkar väldigt många och som en av Sveriges största transportköpare är vi givetvis också påverkade. Men våra fossila koldioxidutsläpp skulle öka kraftigt om reduktionsplikten sänks och vi anser därför inte att det här förslaget är rätt väg i klimatomställningen, säger Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra.

För Södras konkurrenskraft är det jätteviktigt att transportkostnader i Sverige harmoniserar med länder i vår närhet. Södra vill därför se en utveckling av reduktionsplikten och andra styrmedel för att nå utsläppsminskningar inom transportsektorn.

- Reduktionsplikten är ett effektivt och bra styrmedel för att reducera totala utsläpp från transporter. Kombinerat med andra styrmedel kan det bidra till både arbetstillfällen och en stärkt bioekonomin samt en stärkt försörjningstrygghet i Sverige. Det omvända leder inte bara till ökade fossila koldioxidutsläpp, vi ser en stor risk för familjeskogsbruket om en sänkning och slopning kan innebära att utsläppsökningarna ska kompenseras genom minskat skogsbruk, säger Marcus Svensson.

 

Södra välkomnar cirkulär hantering av textil och textilavfall 

Södra välkomnar regeringens förslag för separat utsortering av textil som innebär att alla ska sortera ut textilavfall och lämna det i särskilda insamlingssystem, på samma sätt som övrig återvinning fungerar. Vidare så föreslås att kommunerna bör ha ansvar för insamlingen av det textilavfall som är kommunalt avfall. Regeringens förslag är kopplade till EU:s krav på åtgärder som förebygger avfall genom att uppmuntra återanvändning. 

- Vårt långsiktiga mål är att skapa en cirkulär textilindustri och genom arbetet med OnceMore® har vi mycket kunskap och erfarenheter att dela med oss av kring processerna för återvinning av textil. Det här förslaget är ett bra steg på vägen och vi har delat med oss av ytterligare möjligheter, säger Maria Persdotter Isaksson, näringspolitisk specialist.

Det finns ett par områden i förslaget där Södra ser behov av förtydliganden och tillägg. Det rör bland annat bedömningen om att kommunerna bör ha ansvar för insamling av textilavfall som är kommunalt avfall. Där saknas en beskrivning av hela värdekedjan för textilier för återanvändning och textilier för återvinning och hur insamlingen ska se ut. Det behöver också bli tydligare vad som är kommunens ansvar.

- För att det här ska få önskad effekt och fungera i vardagen, behöver det vara tydligt för konsumenter vad man förväntas göra. Det gäller både hur det ska se ut på återvinningsstationerna och hur konsumenter ska kunna avgöra vilket plagg som är återanvändningsbart och återvinningsbart. För det senare vore det önskvärt om det pågående revideringsarbetet av EU TextileLabellingRegulation (TLR) gör det enklare för företag, branscher och konsumenter att förstå innehållet i en textil och på så sätt enklare kunna sortera för återanvändning och återvinning, säger Maria Persdotter Isaksson.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.