phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Drygt 5 000 medlemmar vid årets årsmöten

Drygt 5 000 medlemmar vid årets årsmöten

Årsmöte i Mitt-Blekinge skogsbruksområde 2023. Ulf Johansson, Isabella Wärvik och Daniel Bengtsson

Under de senaste veckorna har alla skogsbruksområden genomfört sina årsmöten – totalt 36 i hela Södraland. Årsmötena har präglats av stort engagemang och framtidstro vilket inte minst det höga deltagandet visar på. Precis som förra året har medlemmarna haft möjlighet att delta fysiskt eller följa sitt möte digitalt via Zoom.

Årsmötena i Södra har flera viktiga demokratiska inslag, bland annat i form av de olika val som ska genomföras – personval till förtroenderåd och valberedningar, och kanske det viktigaste valet, nämligen det av fullmäktige till föreningsstämman i maj.

– På stämman beslutar fullmäktige om bland annat den föreslagna vinstdelningen, styrelsens ansvarsfrihet och styrelsens sammansättning. De beslutar också om de motioner från medlemmarna som behandlats vid årsmötena och därefter gått vidare till stämman. Ett fantastiskt sätt för medlemmar att komma med förslag och synpunkter till Södras verksamhet, säger Carl Johan Olsson, ansvarig för Kooperation och lärande.

Förutom alla demokratiska val presenterar alltid styrelsen och koncernledningen årets resultat och vinstdelningsförslag på årsmötena. I år lades lite extra fokus på tre områden. Först och främst på säkerheten, men också på Södras strategi och värderingar.

Panelsamtal om strategin

Nytt för i år har varit panelsamtal kring Södras strategi där deltagare från styrelsen, koncernledningen, lokal områdeschef och förtroenderådsordförande har medverkat och publiken har fått möjlighet att ställa frågor. 

– Samtalen, som har letts av en person från Södras coachpool, har uppfattats mycket positivt och öppnat för många frågor och diskussion från publiken. Frågorna har handlat om allt från styrelsens förslag till vinstdelning och vad strategin betyder för medlemmarna, till elproduktion och råvarupriser.

Högt deltagande 

Vid många av årsmötena har deltagandet varit rekordhögt vilket är mycket glädjande och totalt har drygt 5000 medlemmar varit med på mötena. Av dessa är det knappt 500 som deltagit via zoom. 

- Vi ser att möjligheten att följa sitt årsmöte digitalt lockar en hel del medlemmar. Många har inte möjlighet att åka iväg en hel kväll och vi har dessutom medlemmar utomlands som tidigare inte haft möjlighet att följa årsmötet över huvud taget men som nu både kan delta och rösta på distans. 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.