Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet 2021

Svärmningsrapporteringen för 2021 avslutades vecka 36. Svärmningen 2021 började relativt sent, de första större fångsterna registrerades under vecka 19. Från och med svärmningens start hade vi under hela sommaren en stor aktivitet i fällorna ända fram till vecka 30 varefter aktiviteten i stort sett upphörde. Jämfört med 2020 var det en kortare mer kontinuerlig svärmningsperiod och ett tidigare avslut.

Jämför gärna själv de två åren. Du hittar de veckovisa fångsterna under ”veckomedel” i kartan nedan.