Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 27, 2020

Svalare och ostadigare väder i veckan har givit mycket små fångster i samtliga fällor i veckan. Troligen såg vi en svärmningstopp av syskonkullen i v26 med rätt tidpunkt och bra svärmningsväder vilket har lett till en mycket låg aktivitet i v27. 

Det samlade läget från fångster i Södras, Skogsstyrelsens, Mellanskogs och Hushållningssällskapets fällor

Klicka på respektive punkt i kartan nedan för att se mer detaljer om svärmningsaktiviteten vecka för vecka.