phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Debatt: Bakslag för integriteten

Debatt: Bakslag för integriteten

Kammarrätten ger Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera avverkningsanmälningar digitalt, utan markägarens samtycke.

– Det är uppenbart att Kammarrätten inte satt sig in i den enskilde markägarens situation. I dag används uppgifterna av olika intressegrupper som har som mål att stoppa pågående markanvändning. Vi är inte emot att avverkningsanmälningar hanteras som offentlig handling, utan vänder oss emot det sätt informationen tillgängliggörs, säger Södras ordförande Lena Ek.

Skogsstyrelsen har sedan februari 2016 publicerat avverkningsanmälningar digitalt, utan markägares samtycke. Samma år uppmanade Södras stämma och övriga skogsägarföreningars stämmor myndigheten att införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att samtycka till publiceringen.

– Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för såväl naturvården som produktionen i skogen. Men när stora mängder data görs tillgängliga kan det också innebära ett hot mot den personliga integriteten och näringsverksamheten. Det är uppenbart så i detta fall, säger Göran Örlander, Skogsstrateg på Södra.

Hösten 2016 ställde Södra frågan till 300 markägare om de godkänner digital publicering av deras slutavverkningar. 97 procent svarade nej.

Södra har varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen. En delseger var att markägaren fick rätt att överklaga, då Skogsstyrelsen hävdade att en sådan rätt inte förelåg.

Dom meddelades av Förvaltningsrätten i Jönköping 2017-08-31. Den slog fast att Skogsstyrelsens beslut både är överklagningsbart och att personuppgifterna ska tas bort på markägares begäran. Skogsstyrelsen överklagade och 2018-03-07 upphävde Kammarrätten domen.

– Kammarrätten gör bedömningen att publiceringen inte står i strid med nu gällande lagstiftning. Vi delar inte denna uppfattning, men redan i maj träder ny lagstiftning i kraft, vilket betyder att frågan lever vidare. Vi tänker också fortsatt att agera för att publiceringarna ska upphöra, säger David Malmkvist, bolagsjurist på Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.