Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södras remissvar om Skogsutredningen klart – mål för hållbar tillväxt välkomnas

Södras remissvar om Skogsutredningen klart – mål för hållbar tillväxt välkomnas

Södra har gått igenom det 50-tal förslag som lämnats av Skogsutredningen och bidragit med synpunkter i ett omfattande remissvar.

Det finns en obalans i Skogsutredningens förslag i förhållande till utredningsdirektiven och familjeskogsbrukets förutsättningar har inte beaktats, konstaterar Södras ordförande Lena Ek. 

– Tanken med utredningen var att främja en växande skogsnäring och en hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Det har inte beaktats. Tyvärr är det få och svaga förslag som stärker äganderätten och som leder till en växande bioekonomi. I stället har tyngdpunkten lagts på att undanta allt större arealer från brukande, säger hon.  

Osäkerhet missgynnar utveckling

Södra anser att skogsägaren har en särställning i fråga om hur skogen ska användas och skötas. Utredningen ger snarare uttryck för att skogen är en gemensam resurs som ska förvaltas i dialog mellan alla berörda aktörer och intressegrupper. 

– I utredningen saknas skrivningar om det fundament äganderätten utgör i ett demokratiskt samhälle. Tryggt och spritt enskilt ägande är en viktig faktor för ett lands välstånd och en förutsättning för all näringsverksamhet. För att de 330 000 enskilda som äger hälften av den svenska skogen, tusentals entreprenörer och ett stort antal företag, ska fortsätta investera i skötsel för både produktion och naturvård är det helt avgörande att det inte finns alltför mycket osäkerhet om huruvida man kommer få fortsätta bruka skogen, säger Lena Ek. 

Det finns dock ett antal förslag i utredningen som bör tillvaratas delvis eller i sin helhet.

– Södras har som eget hållbarhetsmål att tillväxten på medlemmarnas fastigheter ska öka med 20 procent fram till 2050. Men precis som inom Södra bör ett nationellt tillväxtmål bygga på frivillighet för enskilda skogsägare. Åtgärder för ökad tillväxt måste utgå från incitament och undanröjande av hinder för tillväxt, säger Södras ordförande Lena Ek. 

Läs Södras remissvar här   

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.