phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södras stämma vill se tydligare produktionsmål

Södras stämma vill se tydligare produktionsmål

Södras stämma uppmanar regeringen att lägga fram förslag på tydliga produktionsmål för skogen, i enlighet med vad Miljömålsberedningen föreslagit.

Världens står inför utmaningar som följer av en växande befolkning och en pågående klimatförändring. Det råder stor enighet om vikten av att gå från ett fossilbaserat samhälle till en bioekonomi. En viktig grund för bioekonomin är skogen och att tillgången på skogsråvara långsiktigt kan öka. Sverige behöver därför slå vakt om ett aktivt brukande av skogen och sätta ett gemensamt långsiktigt produktionsmål för den svenska skogen.

Välskötta och aktivt brukade skogar är en förutsättning för en högre och hållbar skogsproduktion. Ökad tillgång på träråvara kan användas för att ersätta kol- och oljebaserade produkter, för att bygga hus, möta behovet av energi och för att utveckla fler klimatsmarta produkter. Träd som växer binder genom fotosyntesen koldioxid. Den långsiktiga klimatnyttan uppstår när träden skördas och vi kan ersätta fossila råvaror och produkter. Samtidigt bidrar ökad skogsproduktion till utveckling av hela landet, jobb, ekonomisk tillväxt och exportinkomster.

Ska skogens potential tas tillvara måste det aktiva brukandet ges goda förutsättningar. Södras stämma uppmanar därför regeringen att föreslå tydliga produktionsmål för skogen som ska beslutas av riksdagen. Det ligger i linje med vad Miljömålsberedningen föreslår och skogsvårdslagens inriktning med mål för uthållig produktion som ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.