phone local_post_office
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Pressmeddelanden Södra investerar i AI-bolag – blir delägare i Nordic Forestry Automation

Södra investerar i AI-bolag – blir delägare i Nordic Forestry Automation

Södra Ädla blir nu delägare i Nordic Forestry Automation (NFA). Bolaget utvecklar nästa generations förarstöd för skogsmaskiner baserat på sensorteknik från autonoma fordon och AI-algoritmer. Investeringen görs tillsammans med Sveaskog och Almi Invest Syd och omfattar totalt tio miljoner kronor.

Att gallra en skog innebär ett konstant beslutsfattande för föraren om vilka och hur många träd som ska avverkas för att bäst gynna skogens olika värden. Utförandet är viktigt för skogens långsiktiga utveckling, men sker ofta manuellt och baseras på den enskilde förarens erfarenhet. För att avlasta föraren har företaget Nordic Forestry Automation (NFA) utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogsskötselbesluten.

NFA grundades 2021 och teknologin baseras på grundarnas tidigare forskning inom algoritmer för AI och självkörande fordon på KTH och LTH. Bolagets grundare träffades genom det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). NFA tar nu in tio miljoner kronor i investeringskapital från Södras investeringsbolag Södra Ädla, Sveaskog och Almi Invest Syd.

– Att köra skogsmaskin i gallring är ett hantverk som kräver hundraprocentigt fokus och tar flera år att bemästra. Den sammantagna kognitiva belastningen är jämförbar med en stridspilots. Sensor-baserade förarstöd ger bättre förutsättningar för föraren och skogsägaren att gynna skogens alla värden. Vi är glada att kunna fortsätta utveckla tekniken tillsammans med våra nya delägare, säger Lars Svensson, vd för NFA.

Investeringen påskyndar utveckling
NFA:s AI-baserade förarstöd ska underlätta gallringen och därmed ge en mer kostnadseffektiv avverkning, vilket innebär bättre lönsamhet för skogsägaren. Dessutom skapar tekniken helt nya förutsättningar för lokala anpassningar i skogen, vilket gör det lättare och mer kostnadseffektivt att utföra skogsskötselmetoder som främjar biologisk mångfald och kolinlagring.

Den nya investeringen möjliggör för NFA att öka sin utvecklingstakt ytterligare. Under 2022 och 2023 har systemet testats i pilotprojekt med SCA och Sveaskog och under hösten 2023 kommer bolaget börja sätta förserie-enheter i kontinuerlig drift hos bolagen Södra, Sveaskog och SCA.

– Investeringen och det nära samarbetet med skogsbolagen gör att vi kan driftsätta systemen tidigt och fortsätta jobba nära förarna. Det är en absolut nödvändighet för att bygga system som gör riktig nytta ute i skogen – för både förare och skogsägare, säger Lars Svensson.

Större möjligheter för familjeskogsbruket
NFA:s förarstöd kan monteras i vilken skogsmaskin som helst och stöttar föraren i skogsskötselbesluten. Systemet mäter, positionerar och klassificerar alla träd runt maskinen automatiskt och i realtid. Dessutom ges position av maskinen och aggregatet med centimeter-noggrannhet. Datat om träden samlas in löpande och levereras till skogsägaren tillsammans med en rapport, vilket innebär ökad transparens, kvalitetssäkring av avverkningen och nya möjligheter att använda alternativa skötselmetoder för skogsägaren.

Detta tillsammans med en utvecklad arbetsmiljö för skogsmaskinsföraren är några av anledningarna till Södra Ädlas investering.

– Vi är mycket glada över att ha genomfört investeringen i NFA. Bolagets AI-baserade förarstöd är ett bra exempel på affärsmodeller och teknik som Södra Ädla vill och ska investera i. Tekniken gör gallringsuppgiften enklare, mer precisionsstyrd och möjliggör fler typer av skötselåtgärder. Tekniken underlättar också gallringsarbetet för föraren, vilket på sikt kan bidra till att locka fler entreprenörer och skogsmaskinsförare till branschen. NFA:s teknik är direkt värdeskapande för skogsgården och vi ser fram emot att bidra till bolagets utveckling, säger Erik Bengtson, investeringsansvarig för Södra Ädla.

För kontakt eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Svensson, vd, Nordic Forestry Automation
Telefon: +46 734 606 834
E-post: lars@nordicforestryautomation.com

Erik Bengtson, investeringsansvarig Södra Ädla
Telefon: 0340-63 34 32
E-post: erik.bengtson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Nyfiken på mer om Södra Ädla? Lyssna här på en intervju med Erik Bengtson i Södragården eller läs mer på https://www.sodra.com/sodraadla/.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.