phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Vi firar skogens dag på 51 000 sätt

Vi firar skogens dag på 51 000 sätt

Södras engagemang tar sig mer än 51 000 olika uttryck. Så många är de småskaliga familjeskogsbrukare som tillsammans äger Södra. Idag, den 21 mars, firar vi därmed FN:s Internationella skogsdag på 51 000 olika sätt. Varje skogsbrukare har sina egna personliga mål med sin skog. Den allra vanligaste målsättningen med ägandet är att förvalta skogen och föra traditionen vidare i familjen till kommande generationer.

Kampanj The Journey medlem Ulrika Olin och Lisa Ericson

Screenshot from The Journey film with members Ulrika Olin and Lisa Ericson.

Den 21 mars firas FN:s Internationella skogsdag över hela världen. Dagen firas för att belysa vikten av hållbart brukande och bevarande av världens skogar. Internationella skogsdagen skapades av FN vid FN:s generalförsamling 2012 och FN:s medlemsländer uppmuntras att skapa och delta i lokala, nationella och internationella skogsinitiativ.  

I Södra firas Internationella Skogsdagen som vi gör under årets alla dagar genom att - sätta hållbart familjeskogsbrukande högst upp på vår agenda. Familjeskogsägande spänner över flera generationer samtidigt som världen och nya aktörer tittar på skogen med nya ögon. Familjeskogsägandets förutsättningar och möjligheter nu och i framtiden kommer därför att bli viktiga frågeställningar för familjeskogsbrukarna och liksom vilka värden skogsgården väntas leverera.

För familjeskogsbrukarna i Södra handlar ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk om att balansera fyra delar, som fyra ben på en pall. Genom ett aktivt brukande av skogen produceras en förnybar råvara som kan ersätta fossila produkter och fossil energi. Detta skapar en lönsamhet för skogsägaren och bidrar till en levande landsbygd. Skogen är utöver det en viktig kolsänka. För skogsbrukarna är det viktigt att skogsbruket bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, så att den biologiska mångfalden och skogens sociala värden bevaras. När alla ben är lika långa står pallen stadigt. Det är då vi tillsammans skapar långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet.

Pallen

 

Läs mer om vilka mål medlemmarna Claes och Therese Rostedt har med sitt skogsbrukande här:
Vi ser vårt skogsägande som ett förvaltarskap

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.