phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Lyft det svenska skogsbruket

Lyft det svenska skogsbruket

Södra har nu lämnat synpunkter till de underlagsrapporter som syftar till att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

- I grunden är vi positiva till ett nationellt skogsprogram. Många bra förslag har lyfts fram, som en översyn av artskyddsförordningen, en utredning av produktionsmålen liksom att skogen görs till en profilfråga i utrikespolitiken, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander. 

Utgångspunkten för Södras del är att äganderätten ska respekteras och värnas, liksom att ”frihet under ansvar” ska vara rättesnöret. Därför bör Skogsstyrelsen understödja och stimulera till aktivt skogsbruk i enlighet med grunderna för den svenska skogspolitiken och inte utvecklas till en granskande miljömyndighet. 

En förbisedd fråga är lönsamheten för skogsbruket. Utan rimliga ekonomiska förutsättningar kommer avverkningarna att minska och investeringar att utebli. Trots det har ekonomiska frågor flyttat runt i arbetsgrupperna, utan att få en adekvat behandling. Det är inte i överensstämmelse med det uppdrag som arbetsgrupperna fått av regeringen.

- Vi ser dessvärre att flera förslag kommer att leda till en lägre virkesproduktion, ökade risker och sämre lönsamhet för skogsbruket. Om förslagen genomförs riskerar skogsindustrier att slås ut, vilket får stora samhällsekonomiska effekter, säger Göran Örlander.  

Södras remissvar - Nationella skogsprogrammet (pdf)

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.