phone local_post_office
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Pressmeddelanden Södra står stabilt i rådande marknadsläge

Södra står stabilt i rådande marknadsläge

Södra redovisar ett lägre resultat under tredje kvartalet 2023. Resultatet är stabilt i relation till marknadsförutsättningarna och i linje med Södras förväntningar.  

Lotta Lyrå
Lotta Lyrå

Under tredje kvartalet 2023 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 6 545 miljoner kronor (8 102), vilket är en minskning med 19 procent. Rörelseresultatet var 410 miljoner kronor att jämföra med 2 480 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12 procent (41) och soliditeten var 61 procent. Projektet Effektivitet i världsklass har under kvartalet nått effektivitetsvinster om drygt 680 miljoner kronor per år, vilket bidrar till resultatet. 

Resultatet för det tredje kvartalet är i linje med förväntningarna och en konsekvens av den globala ekonomins fortsatta avmattning vilket påverkar efterfrågan på Södras huvudprodukter och har resulterat i lägre priser. Marknaden är fortsatt osäker och utvecklingen speglar det rådande läget med svagare konjunktur, hög inflation och dyrare insatsvaror. 

-Vi befinner oss i en tid av kortsiktiga utmaningar och långsiktiga möjligheter. Resultatet för tredje kvartalet speglar det utmanande marknadsläge som råder, vilket vi förväntar oss fortsätter under en tid framåt. Men som kooperation som spänner över hela värdekedjan har vi en styrka i vår långsiktighet. Det gör att vi står stabilt trots rådande läge och kan titta på investeringsmöjligheter som på sikt stärker vår marknadsposition, säger Södras vd Lotta Lyrå. 

 
Affärsområdenas resultat tredje kvartalet 2023 
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat perioden uppgick till 31 MSEK (60). 
Resultatutvecklingen under kvartalet förklaras främst av lägre volymer och ökade kostnader. 

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 52 MSEK (225). Resultatutvecklingen förklaras främst av lägre leveransmedelpriser jämfört med föregående år, inbromsning i efterfrågan och ökade timmerpriser. 

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 408 MSEK (2 393). Resultatutvecklingen förklaras främst av lägre massapriser och högre råvarukostnader jämfört med föregående år. 

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till -16 MSEK (-4). Resultatförändringen mot föregående år är främst hänförligt till lägre resultat från resultatandelar i intresseföretag. 

För frågor från media, vänligen kontakta: 
Södras presstjänst 
Telefon: 0470-890 90 
E-post: press@sodra.com

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.