Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Pressmeddelanden Resultat 452 MSEK för Södra tredje tertialet

Resultat 452 MSEK för Södra tredje tertialet

Södra redovisar ett rörelseresultat om 452 MSEK (502) för perioden september-december. Bokslutet för 2016 är i linje med förväntningarna och styrelsen föreslår en vinstdelning på sammanlagt 602 MSEK till medlemmarna.

- År 2016 var ett omställningsår för Södra med stora förändringar genom offensiva investeringar, omstruktureringar men också genom lägre färdigvarupriser på våra produkter. Mot den bakgrunden är rörelseresultatet på 452 MSEK för det tredje tertialet ett styrkebesked, och helårsresultatet på 1 005 MSEK är helt i linje med förväntningarna, säger Lars Idermark, koncernchef. 

Nettoomsättningen det tredje tertialet uppgick till 6 214 MSEK (6 081) och för helåret uppgick den till 18 482 MSEK (18 267). Rörelseresultatet för tertialet blev 452 MSEK (502) och för helåret 2016 1 005 MSEK (2 162). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7 procent (17) och soliditeten till 55 procent (62). 

- Inom Södra fortsätter arbetet med att skapa ett starkare företag i en mer global och konkurrensutsatt marknad. De senaste årens mångmiljardinvesteringar är bland de största i Södras historia och vi stärker våra kunderbjudanden och tryggar avsättningen av skogsråvara för våra medlemmar, säger Lars Idermark.

Styrelsen lägger förslag till föreningstämman den 17 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 602 MSEK (1 002), vilket motsvarar 64 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 4 procent (15) motsvarande 124 MSEK (439), utdelning på virkesleveranser med 8 procent (10) motsvarande 343 MSEK (436) och insatsemission med 10 procent (10) motsvarande 135 MSEK (127). Förutom denna vinstdelning föreslås utdelning enligt avtal 7 MSEK (10) för förlagsinsatser. 

Se koncernchef Lars Idermark kommentera bokslutet

  2016 2015 2016 2015
  1 sep-31 dec 1 sep- 31 dec 1 jan-31 dec 1 jan-31 dec
Nettoomsättning, MSEK 6 214 6 081 18 482 18 267
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 822 854 2 101 3 146 
Rörelseresultat, MSEK 452 502 1 005 2 162
Resultat före skatt, MSEK 430 458 939 2 072
Avkastning på sysselsatt kapital, %     7 17
Soliditet     55 62


För frågor, vänligen kontakta: 
Anna Belfrage, CFO Södra,
Tel: 0470-894 80

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra,
Tel: 0470-894 81

Visa fler pressreleaser för samma ämne.

Ämnen: bokslutskommuniké, Lars Idermark, Finansiellt

Dokument

Bokslutskommuniké - 2016.pdf

Pressmeddelande

Ämnen: bokslutskommuniké, Lars Idermark, Finansiellt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.