phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södra stod värd för EU-besök med fokus på hållbart skogsbruk

Södra stod värd för EU-besök med fokus på hållbart skogsbruk

27 maj tog Södra emot EU:s ständiga representation vid Värö kombinat. Öppningsanförandet hölls av Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Södra Innovation, och det övergripande syftet med evenemanget var att samtala om hållbart skogsbruk, skogsnäringens betydelse för Sveriges tillväxt samt gemensamma lösningar framåt.

Den 1 januari – 30 juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Under varje EU-ordförandeskap anordnar värdlandet möten och besök inom olika frågor som säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning, energi och demokratiska värden. Ett viktigt område som det förs diskussion inom är olika skogsrelaterade frågor.

 

I egenskap av att vara en betydande aktör inom vårt fält fick Södra möjlighet att arrangera ett studiebesök för att visa på hur hållbart skogsbruk fungerar i praktiken, ge tillfälle att visa den nya fabriken för korslimmat trä i Värö samt ge Södras syn på hur skogsbruket kan arbeta för att främja innovation och hållbarhet genom förnybara lösningar som bygger på råvaror från medlemmarnas skogar.

 

- Vi är mycket glada över att ständiga representationen, som både förbereder förslag till rådet och sköter förhandlingar med kommissionen och parlamentet, tog sig tid att besöka oss. Det blev ett bra tillfälle att skapa förståelse för hur hela värdekedjan inom Södra ser ut, från medlemmarnas skogar till färdiga produkter och innovationer som bidrar i klimatomställningen, säger Marcus Svensson, chef för Södras näringspolitiska enhet.


Delegationen på besök i Värö bestod av ambassadörer och sakkunniga företrädandes EUs 27 medlemsländer och totalt rörde det sig om 100 deltagare på plats. Den svenska delegationen bestod bland annat av Torbjörn Haak, ambassadör som jobbar på Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel med ett brett spektrum av frågor. Däribland miljö, transport, energi samt jordbruk och fiske.

 

- Ett besök som detta är ett tillfälle att presentera Sverige, vad vi står för och vad vi finner viktigt. I det avseendet är skogsindustrin och skogens roll en väldigt stor fråga för oss och något vi jobbar väldigt mycket med. Under vår resa i Sverige har vi försökt visa de praktiska sidorna av det lagstiftningsarbete som vi bedriver inom EU och som vi förbereder för våra ministrar inom en olika områden som transportsektorn, ekologiska och miljömässiga utmaningar samt på vad man kan göra med skog. Det finns en massa olika tillämpningsområden av skogen och därför vill vi sätta färg på det och visa våra kollegor på mångfalden och tillvägagångssätten, säger Torbjörn Haak, Coreper I-ambassadör i Bryssel.

 

Catrin Gustavsson tryckte även hon på vikten av att visa omvärlden bredden i Södras värdekedja. Hon prisade även Värö som ett fantastiskt skyltfönster där många olika verksamheter finns på en och samma sajt.

 

- Det unika med vårt kombinat i Värö är att vi har expertis av olika slag samlat på ett och samma ställe. Södra i Värö är väl förknippat med Cells pappersmassa och Woods sågverk men vi har även specialister inom Skog och Innovation på plats samt våra nya verksamhetsområden som Bioproducts, Södra Building Systems med korslimmat trä och OnceMore som förädlar medlemmarnas råvara till textilier, säger Catrin Gustavsson och fortsätter:

 

- Södra är bryggan som länkar samman familjeskogsbruket med konsumenterna. Södras 51.000 medlemmar förser industrin med förnybar råvara och industrin förädlar råvaran, en industri som i sin tur också ägs av medlemmarna. Om det är något jag önskar att våra besökare tar med sig härifrån idag så är det kännedom om vår värdekedja samt våra värderingar. Södra har fötterna på marken, örat mot omvärlden och blicken framåt.

 

Dagen avslutades med ett panelsamtal med bred spännvidd. Bland annat lyftes frågor om familjeskogsbruket, den gröna omväxlingen, biodiversitet, innovation inom en ”gammal industri” och vilken roll Södra kan spela i ett större perspektiv.

 

- Det är alltid spännande att få visa det som vi är så himla stolta över. Både industriellt och att få prata om det svenska skogsbruket samt familjeskogsbruket. Det unika med vår modell är att familjer äger ganska små fastigheter och tillsammans kan man vara med och bidra till samhällets utveckling. Medelstorleken i Södra är 50 hektar men det krävs bara 5 hektar för att vara medlem i Södra. Vi har en spännvidd från pyttesmå till något större, kärnan är att vi gör detta gemensamt, säger Mikaela Johansson, styrelseledamot i Södra.

 

- Jag hoppas att vi idag kunnat förmedla vårt bidrag till att motverka klimat-förändringarna, hur viktigt det är med förnybara produkter men också att de får en förståelse för vad det familjeägda skogsbruket är. Jag hoppas det ger insikt i vad tunga regelverk innebär för småföretagare, vi är unika och viktiga och klarar kanske inte av att bära samma börda som ett stort bolag klarar. Sen hoppas jag de fått med sig känslan av framtid. Södra jobbar med framtiden. Vi utvecklas hela tiden och de kan lita på att vi är med på den här resan och gärna jobbar tillsammans.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Koncerna Enheter, Södra, Södra Koncernstaber, Värö, Sweden

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Koncerna Enheter, Södra, Södra Koncernstaber, Värö, Sweden

Publicerad:

Catrin Gustavsson, President of the Södra Innovation business area
Marcus Svensson, Head of Public Affairs at Södra
Ambassador Torbjörn Haak, Deputy Head of the Swedish Permanent Representation to the EU in Brussels
Mikaela Johansson, member of Södra’s Board
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.