phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södra deltar i stort EU-projekt för att dra nytta av skogsdata

Södra deltar i stort EU-projekt för att dra nytta av skogsdata

Julgransskola med Södramedlemmen Bengt "Månen" Karlsson, Valdermarsvik, december 2018.

Tack vare teknikutvecklingen kan stora mängder data samlas in från skogsbruket. Men hur ska såväl skogsbrukare som samhälle och företag dra nytta av all data så att alla parter tjänar på det? Det är fokus för det nya europeiska forskningsprojektet EnTrust, där Södra och Linnéuniversitetet i Växjö är svenska huvudpartners. Den totala budgeten för projektet är på 2,7 miljoner Euro varav Södra får 300 000 Euro. Summan kommer att bekosta en industridoktorand.

16 universitet och företag från fem europeiska länder, däribland Södra och Linnéuniversitetet, samarbetar i ett nytt, stort projekt vid namn EnTrust. Fokus i projektet är hur data från skogs- och lantbruk kan göras tillgängliga, regleras och användas samt hur förtjänsterna av detta kan delas på ett rättvist sätt mellan skogsbrukare, samhälle och företag. Projektet ska pågå till 2026. Samtidigt kommer projektet att gynna biologisk mångfald.

– Det samlas in stora mängder data inom skogsbranschen, i hela kedjan från skogsproduktion via sågverk till eftermarknad. Vi vill att denna data ska komma till användning och även att skogsbrukare på så vis ska kunna bredda sin verksamhet, säger Arianit Kurti, docent vid Linnéuniversitetet och ledare för den svenska delen av projektet.

– Vi ser projektet som ytterligare ett sätt att öka värdet på våra medlemmars skogsgårdar, samt öka vår egen digitala mognad kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Det är en stor möjlighet för Södra att kunna göra det tillsammans med Linnéuniversitetet och nätverket i EnTrust, säger Cristian Brolin, Chief Digital Officer på Södra.

Elva doktorander varav en på Södra

​En stor och viktig del av EnTrust är de elva doktorander som ska anställas. Deras forskning kommer att ske i skärningspunkterna mellan datavetenskap, informationssystem och samhällsvetenskap.

– Målet är att de ska utbildas till framtidens data executives, som fokuserar på analys och tillgänglighet av data, med kreativitet och innovativa tankesätt som självklara kännetecken, berättar Arianit Kurti.

​Två av doktoranderna kommer att hamna i Småland: en vid Linnéuniversitetet och den andra hos oss på Södra. Doktoranden som anställs vid Södra ska utforska hur man bäst kan använda skogsbruksdata utifrån ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv och samtidigt skapa nya möjligheter för medlemmarna i Södra.

Universitetets doktorand ska utveckla ett protokoll för bedömning av immateriella tillgångar. Detta ska ge lantbrukare och skogsägare möjlighet att använda data för att mäta och driva på prestanda mot EU:s så kallade gröna giv; att bli världens första klimatneutrala region.

 Länk till EnTrusts hemsida

Fakta:

EnTrust finansieras av EU-kommissionen genom programmet Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks. Den totala budgeten är 2,7 miljoner Euro där Linnéuniversitetet och Södra får 300 000 Euro vardera. I den svenska delen av EnTrust deltar även företagen Interior Cluster Sweden och HL Design. De kommer att bidra med bland annat gästföreläsningar och praktiskt stöd till doktorander.

Cristian Brolin
Cristian Brolin
Chief Digital Officer

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra

Nyhet

Ämnen: Om Södra

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.