phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Nytt toppbetyg för Södra i internationell hållbarhetsmätning

Nytt toppbetyg för Södra i internationell hållbarhetsmätning

Ecovadis

Södra tillhör den allra bästa procenten inom hållbarhet. Det visar en ny undersökning från EcoVadis av den internationella massa-, pappers- och kartongbranschen.

Anders Norén Hållbarhetschef
Södras hållbarhetschef Anders Norén.

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen utvärderar företags hållbarhetsarbete. Med fler än 90 000 utvärderingar i över 200 sektorer och 160 länder är de vägledande för företags val av leverantörer.

Med detta i ryggen har företaget nu landat i att Södra tillhör toppen inom hållbarhet i den internationella massa-, pappers- och kartongbranschen.

Bästa resultatet hittills inom hållbarhet för Södra
Undersökningen är omfattande och bygger på hela 21 kriterier inom fyra olika områden: Miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. Detta är delar där Södra tidigare år har presterat väl inom, men under 2022 plockar Södra hem 79 poäng av 100 möjliga, vilket är Södras bästa resultat hittills.

Styrkorna som lyfts är bland annat kopplat till Södras Science Based Targets Scope 1, 2 och 3. Därutöver pekas arbetet med resurseffektivisering och redovisning av utsläpp ut som viktiga faktorer. Föreningens arbete med jämställhet och fokus på inkludering samt en välutvecklad företagshälsovård har också stärkt resultatet inom kategorin ”Mänskliga rättigheter”.

Hållbarhetschefen: Jag är stolt – men inte nöjd
EcoVadis undersökning pekar även ut ett antal förbättringsområden, som främst är kopplade till dokumentation. I detta sammanhang lyfts också biologisk mångfald fram, vilket är ett område där Södra via ett strategiprojekt har satt en framåtriktad ambition för att stärka föreningens arbete.

– Resultat som dessa mig stolt över att arbeta på Södra. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar värld för våra medlemmar, medarbetare, kunder och det samhället vi lever och verkar i. Men som jag sade förra året: vi är inte i mål ännu. Vi kan och kommer göra mer för att ytterligare förbättra oss, både själva och i samverkan med alla våra intressenter i vår värdekedja. Tillsammans skapar vi vår gemensamma hållbara framtid, säger Södras hållbarhetschef Anders Norén.

Åsa Garp, miljöstrateg på Södra, om resultatet och undersökningen:

– Det som gör att EcoVadis undersökning ger tyngd och är betydelsefull är att alla frågor som besvaras måste styrkas med ett dokument. Alla svar granskas och varje dokument kontrolleras så att det vi har svarat stämmer överens med verkligheten. Södras års- och hållbarhetsredovisning är otroligt värdefull som informationskälla, tillsammans med exempelvis miljörapporterna från våra tre massabruk och Södras olika policydokument. Ytterligare något som är viktigt för den höga placeringen är Södras certifieringar, både när det gäller spårbarhet och enligt ISO-standarder, säger hon.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Om Södra, Koncerna Enheter

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Om Södra, Koncerna Enheter

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.