phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södras hållbara innovationer gör textilbranschen cirkulär

Södras hållbara innovationer gör textilbranschen cirkulär

Garn Catrin Gustavsson

Södra bidrar till det cirkulära samhället. Med bland annat innovationerna OnceMore™, som möjliggör cirkulära flöden inom mode- och textilbranschen och fossilfri biometanol visar Södra att man menar allvar i omställningen till en hållbar bioekonomi. Att ställa om beteenden och affärsmodeller från linjär till cirkulär är en överlevnadsfråga.

– Eftersom vi är ett skogsindustriföretag har vi den unika förmånen att arbeta med en förnybar råvara som ger återvinningsbara och nedbrytbara produkter. I vårt dagliga arbete handlar det mycket om att jobba med process- och kvalitetsoptimeringar av våra befintliga produkter för att uppnå ständiga förbättringar av både hållbarhetsprestanda och produktionsekonomi, säger Catrin Gustavsson, innovationschef på Södra.

När Södra utvecklar nya produkter följs en innovationsprocess från idé till färdigt projekt.

– Vi ställer oss alltid frågan vilken hållbarhetsprestanda den nya produkten får och svaret måste givetvis vara att den är likvärdig eller bättre än dagens alternativ för att vi ska fortsätta med utvecklingen. Vi utvärderar hållbarhetsprestandan längs med hela värdekedjan från skog till slutkund för att kunna bedöma den direkta påverkan från vår egen verksamhet och den indirekta påverkan (från leverantörer, skogsägare, kunder och samhälle.) Det blir allt viktigare att tänka så i framtiden. Vi kan inte bara tänka på vår egen verksamhet utan vi ska även förbättra processer för våra partners och kunder för att vi gemensamt ska uppnå ett mer hållbart samhälle, berättar Catrin.

Södra ser en stor potential i bioekonomin genom att ersätta produkter gjorda av fossil råvara med produkter gjorda av förnybar råvara från skogen. 

– Vi kan göra skillnad genom att gå över till mer klimatsmarta produkter, vilket kräver innovationskraft och framåtanda. Att kunna ställa om beteenden och affärsmodeller från linjär till cirkulär är en överlevnadsfråga och i den omställning är vi, med vår råvara, starka.    

En fråga som blir allt viktigare är design för cirkuläritet, det vill säga hur produkten går att återvinna. Här är OnceMore™ ett fint exempel. Med Södras nya teknik separeras blandningen av bomull och polyester, som är en av de vanligaste textilierna på marknaden. Bomullen blandas därefter in i produktionen av dissolvingmassa, som sedan kan användas för att ta fram nya textilier.

– En viktig grundtanke i vårt innovationsarbete är att se på hela träfiberråvaran som en resurs och vår uppgift är att utreda hur kan vi utnyttja den optimalt. Vi måste tänka att varje fiber är värdefull och även öka förädlingsvärdet i våra biströmmar. Det gäller helt enkelt att optimera värdet av varje träd, säger Catrin.

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och kommer fortsätta att ge oss nya verktyg och lösningar som måste användas ansvarsfullt och på ett klokt sätt. 

– Framtiden för träråvara är ljus och vi tror att det framåt finns en stor potential att ersätta fossila produkter med biobaserade, vilket vi bland annat visar exempel på i nya applikationer för vår marknadsmassa och i våra satsningar på biodrivmedel, byggsystem i trä och genom återvinning av textil i vår befintliga produktion. För att vi ska vara lyckosamma i detta arbete krävs goda samarbeten och partnerskap med högskolor/universitet, kunder, leverantörer, forskningsinstitut och andra aktörer längs med hela värdekedjan, avslutar Catrin.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Innovation, Massa, Om Södra

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Innovation, Massa, Om Södra

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.