phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södra vill öka intresset hos unga för gröna näringar

Södra vill öka intresset hos unga för gröna näringar

Grankvist

Södra startar ett pilotprojekt under hösten 2020 tillsammans med LRF, Sveaskog och länsstyrelsen Kalmar för att öka intresset bland unga för de gröna näringarna. Syftet med projektet är att stärka framtida kompetensförsörjning och öka kunskapen om branschens bidrag till samhället.

Projektet kommer pågå under läsåret 2020–2021. Det inleds i form av ett pilotprojekt i Vimmerby kommun riktat mot grundskoleelever. Efter det är förhoppningen att gå vidare till andra skolor och län i Götaland. 

Projektidén är av den modell som med framgång utvecklats och är aktiv i Kronobergs län, Gävleborg och Gotland som kallas Maker tour - Mot nya höjder

Kristina Alsér.

 Jag var med och tog fram konceptet ”Mot nya höjder” i Kronobergs län och har sett vilka positiva effekter det har haft. När vi får akademi, näringsliv och skola att samverka kan vi komma långt. I Kronoberg inriktade vi oss på teknik, naturvetenskap och matematik. I detta pilotprojekt kommer vi inrikta oss på de gröna näringarna, säger Kristina Alsér, ledamot i Södras styrelse

Projektaktiviteterna bedrivs genom utmaningar och upplevelser där eleverna får samarbeta, skapa, misslyckas och lyckas. Projektets mål är att väcka intresset för de gröna näringarna och få fler elever att söka till naturvetenskapliga och naturbruksprogrammen på gymnasiet. 

Ytterligare ett mål är att ge lärarna kompetensutveckling. Genom att lärarna genomför utmaningarna får de nya kunskaper och nya arbetsmetoder som de kan ta med sig även efter detta pilotprojekt.

 Projektet kommer ge utmaningar och övningar som kan integreras i den ordinarie undervisningen. Det här är en viktig del av projektet så att det inte läggs någon extra börda på lärarna. Tvärtom ska detta förhoppningsvis ge dem nya hjälpmedel att använda i undervisningen säger Kristina Alsér.

Att få fler unga att intressera sig för de gröna näringarna är en viktig fråga för Södra, för branschen och för samhället. Att säkra kompetensförsörjningen och öka kunskapen om de gröna näringarnas bidrag till samhället är en nyckel i omställningen till en bioekonomi.  

Carl Johan Olsson.

 Det här är inte ett problem bara för Södra utan för branschen och de gröna näringarna som helhet. Skogen är och kommer vara en oerhört viktig del i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Men ska vi klara den omställningen måste vi få upp intresset för dessa näringar för att därigenom säkra kompetens framåt. Vi ser redan idag brister inom flera yrkeskategorier, menar Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.