phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södra och Wästbygg Gruppen siktar mot Miljöhusbyggnad Guld

Södra och Wästbygg Gruppen siktar mot Miljöhusbyggnad Guld

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona

Södra och Wästbygg vill tillsammans göra trähus attraktiva för boende, förvaltare och fastighetsägare genom att visa på de tekniska och ekonomiska fördelar som är förknippade med byggande i massivt trä, samtidigt som det skapas förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande i en säker arbetsmiljö. Genom att kombinera Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning med Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation är målet att skapa en plattform för en framtida klimatsmart byggproduktion.

Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet används Wästbyggs bostadsprojekt Lagerkransen 3 i Lund med 82 lägenheter, som ska byggas med trästomme och projekteras för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld*.

– Genom ökad användning av trä kan vi göra byggbranschen mer hållbar och effektiv. Samarbeten och utvecklingsprojekt som detta är vägen framåt för att nå den fulla potentialen med byggsystem i trä, säger Jörgen Hermansson, chef Södra Building Systems. 

– När det gäller utvecklingen av våra industriella processer ser jag fram emot det kunskapsutbyte som samarbetet med Wästbygg kommer att ge oss. Hur långt vi ska gå i prefabriceringen och hur vi ska tänka kring infästningspunkter för att möjliggöra rationellt montage på byggarbetsplatsen är några exempel på frågeställningar som vårt projekt kommer att ge värdefulla svar på. Med mer insyn i vad som är både tids- och kostnadsdrivande i hela processen blir Södra en starkare leverantör av produkter och tjänster kopplade till massivt trä, förklarar Jörgen Hermansson.

– Trä är ett fantastiskt förnybart byggmaterial. För att det ska komma till sin rätt behöver man dock tänka om i alla led. Det går inte bara att byta ut en betongstomme mot en trästomme. Både projektering och produktion behöver anpassas till att ta vara på träets alla fördelar och säkerställa kvaliteten inom områden som fukt och ljud där vi ser ett behov av mer kunskap. Bostadsprojektet Lagerkransen 3 kommer tack vare de olika perspektiv som Södra och vi har, att bli ett projekt i absolut framkant vad gäller trähusproduktion. Samtidigt utvecklar vi kompetensen i båda organisationerna inför framtida projekt, säger Jörgen Andersson, koncernchef för Wästbygg Gruppen.

Faktaruta

*Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Läs mer om Miljöbyggnad Guld: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Blomster, marknads- och affärsutvecklingschef, Södra Building Systems, 
0706-83 77 85, urban.blomster@sodra.com

Jörgen Andersson, koncernchef Wästbygg Gruppen, 
070-323 32 02, jorgen.andersson@wastbygg.se 
www.wastbygg.se

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Södra Building System, Trävaror

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Södra Building System, Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.