phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Skogsutredning på villovägar

Skogsutredning på villovägar

Lena Ek

Södra motsätter sig stora delar av Skogsutredningens förslag, som presenterades för regeringen i dag. Förslagen innebär orimliga konsekvenser för klimatomställningen, för Sveriges över 300 000 familjeskogsbrukare och svensk ekonomi. Var sjätte jobb inom skogsnäringen riskerar att försvinna om utredningens förslag går igenom.

 Direktiven som regeringen tog fram var tydliga och välkomnades av det svenska familjeskogsbruket. Tyvärr kan vi konstatera att utredningen gått sin egen väg genom att föreslå långtgående begränsningar av brukandet, vilket minskar möjligheterna att fasa ut fossila material med hjälp av förnybara produkter, säger Lena Ek, ordförande i Södra. 

Av direktiven framgår att syftet med utredningen är att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag. 

 Det är positivt att utredningen kommit fram till att inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper saknar rättsligt stöd. Samtidigt införs ett kunskapskrav och straffskyldighet för skogsägarna, vilket innebär en ökad administrativ börda och försämrad rättssäkerhet. Det är som att komma ur askan i elden, säger Lena Ek. 

Utredningen har också haft i uppdrag att främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen.

 Utredningen lämnar inga egna förslag till hur frågan om den svenska rapporteringen av internationella åtaganden ska lösas utan skickar tillbaka frågan till regeringen. Därmed kvarstår i praktiken att Sverige är på väg att minska tillgången till nationell biomassa, alltså tvärtemot vad som stipuleras i direktiven. Innebörden blir att vi kommer att ha som mål att undanta ytterligare 16 procent av skogsmarken från brukande för att nå ett mål på 30 procent. Det rör sig om 4,5 miljoner hektar skogsmark, motsvarande ett värde av cirka 225 miljarder kronor. Utöver denna direkta kostnad kan var sjätte jobb försvinna och var sjätte industri inom skogsnäringen läggas ned, konstaterar Lena Ek. 

Det finns i dag ett tolkningsutrymme för hur mycket mark som är undantagen brukande, som spänner mellan 14 till 58 procent. Utredningen har valt att hålla sig till den mest strikta definitionen, 14 procent. 

 Den svenska rapporteringen avviker från hur övriga europeiska länder redovisar skydd. Exempelvis rapporterar Tyskland i dag 38 procent skydd och Storbritannien 29. Vi måste hitta en modell där svenska skyddsformer blir rättvist jämförbara med Internationella naturvårdsunionens (IUCN) definitioner, säger Lena Ek. 

I utredningen saknas inte bara en samhällsekonomisk analys utan även beräkningar av den klimatnytta som uppstår med ett tillväxtinriktat skogsbruk inom hållbarhetens gränser. 

 Det är hög tid att vi förstår vad de globala hållbarhetsmålen handlar om, att se helheten och balansen mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga målen. Den positiva klimateffekten av svensk skogsnäring är nästan dubbelt så stor som Sveriges rapporterade utsläpp. Det handlar både om inlagringen av kol som sker när skogen kontinuerligt förnyas och den positiva effekt som uppstår när vi byter ut fossila material mot förnybara produkter. Vi tar dessutom ett stort ansvar för och utvecklar hela tiden naturvården med hjälp av gröna skogsbruksplaner på gårdsnivå. Miljö, produktion och ekonomi är sammanflätat i vårt sätt att bruka skogen. Det har tyvärr inte utredningen beaktat, säger Lena Ek. 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.