phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Med anledning av pågående pandemi,

Med anledning av pågående pandemi,

Södra axlar ett samhälleligt och affärsmässigt ansvar för att hålla igång den industriella verksamheten och arbetar hårt för att upprätthålla varuförsörjning och leveranskapacitet. Det gör vi genom att minska riskerna för smittspridning av coronaviruset (Covid-19) i enlighet med de kontinuerliga uppdateringarna och rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO), nationella och lokala myndigheter.

Inom Södra har vi tillsatt en särskild grupp med specialister och representanter för våra affärsområden för att stödja verksamheten i det kontinuerliga arbetet med att efterleva och uppdatera riktlinjerna i arbetet mot Covid-19. Allt för att ha en så säker verksamhet som möjligt, i både det korta och långa perspektivet.  

Skälen till våra försiktighetsåtgärder har två utgångspunkter.

1. Vi gör allt vi kan för att stötta våra affärspartners och säkra kontinuiteten i vår verksamhet. Vi eftersträvar att hitta lösningar tillsammans med er, och har ni frågor ta kontakt med er Södrarepresentant. 

2. Vi prioriterar säkerhet och hälsa för våra medarbetare och deras familjer, liksom leverantörer, entreprenörer, transportörer och kunder. Har man kontakt med Södra ska man känna sig trygg med de rutiner vi har tagit fram. 

Vi ber om förståelse för att rutinerna och riktlinjerna i praktiskt avseende kan skilja sig något åt på våra olika enheter givet att förutsättningarna ser olika ut. Vi eftersträvar en tydlighet kring vad som gäller vid varje enhet.  

Våra riktlinjer kan komma att förändras i samband med förändrade rekommendationer från myndigheterna. För närvarande har vi restriktioner kopplade till utlandsresor för vår egen personal. Inom Södra finns också en generell besöksrestriktion. Om man uppvisar symptom på sjukdom får man inte besöka någon av Södras enheter. Det gäller såväl medarbetare som utomstående. Vi har även infört ett stopp för icke affärsviktiga fysiska möten med externa parter, exempelvis studiebesök hos oss eller deltagande av Södras medarbetare i liknande externa sammanhang. 

Utöver det har vi en generell försiktighetsprincip att förhålla oss till. Alla uppmanas att följa rekommendationer kring noggrann handhygien och tillämpa en allmän försiktighet kring resor och besöksplanering. Vi överväger alltid möjligheten att genomföra möten på distans med digitala hjälpmedel.  

Mer praktisk information om besöksrutinerna vid våra anläggningar kommer att finnas på plats vid varje enhet.

Tillsammans befinner vi oss nu i en svår period, men vi strävar efter att lösa situationer som uppkommer gemensamt med er. 

Peter Karlsson 
Tillförordnad vd Södra 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Massa, Om Södra, Trävaror

Nyhet

Ämnen: Massa, Om Södra, Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.