phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Markägare ges ersättning för avverkningsförbud

Markägare ges ersättning för avverkningsförbud

Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. Tfn0372378310
SWEREF99 TM
    6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland

Två markägare i Uppvidinge ges rätt till ersättning av Mark- och miljödomstolen i Växjö, på grund av en nekad avverkning.

Det var under hösten 2018 som en planerad avverkning på skogsfastigheten nekades med hänvisning till artskyddsförordningen. Bakgrunden var att man hittat orkidén knärot i området. Södra har bistått markägarna i en stämningsansökan riktad mot staten. 

Mattias Johansson, chefsjurist på Södra.

– Om pågående markanvändning avsevärt försvåras av staten, som i det här fallet, är det självklart att markägaren ska ges ersättning. Detta följer både av egendomsskyddet i grundlagen och bestämmelserna i miljöbalken, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra. 

Avverkningsförbudet omfattar cirka två hektar och innebär att markägarna hindras att bedriva skogsbruk på delar av sin fastighet. De går därmed miste om virkesintäkter. I ansökan om stämning likställs förbudet med om det inrättats ett biotopskydd eller naturreservat. Enligt domen ska staten betala ut 545 829 kronor till markägarna. 

– Domen är tydlig med att de oklarheter som finns i förhållandet mellan artskyddsförordningens bestämmelser och den lagstadgade rätten till ersättning inte ska drabba den enskilde fastighetsägaren. Vi och våra medlemmar förväntar oss att högre instans gör samma bedömning, säger Mattias Johansson. 

Under våren har regeringen tillsatt en utredning om artskyddsförordningen, där ersättningsfrågan särskilt ska belysas. 

Gustav Tibblin, medlemschef Södra.

– Vi behöver en lagstiftning som både skyddar arter och ägare, liksom en rättssäker tillämpning av artskyddsförordningen. I dag kan myndigheter helt godtyckligt stoppa normal skogsskötsel utan att betala ut ersättning. Det innebär att markägare på ett orimligt sätt tvingas in i långa juridiska processer för att hävda sin grundlagsfästa rätt, säger Gustav Tibblin, medlemschef Södra. 

Läs mer:
Pressmeddelande: Södra stämmer staten (2019-01-21)

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.