phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Koncernstrategi 2025+: lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

Koncernstrategi 2025+: lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

Nu är Södras koncernstrategiska inriktning beslutad. Södras övergripande mål är att vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag. Strategin sträcker sig i huvudsak till 2025, men ambitionen är att den ska gälla till 2030.

Vi kommer fortsatt utveckla befintliga produkter och ökar vårt kund- och marknadsfokus, men ökar också fokus på vidareförädling, innovation och resurseffektivitet samt på att maximera nyttan av digitalisering.  

Södras övergripande mål är att vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag. Vår framgång har sin grund i en långsiktig lönsamhet och stark finansiell ställning. Det möjliggör utveckling av verksamheten och vinstdelning till ägarna.  

All framtida tillväxt bör ske lönsamt och hållbart med klimatsmarta lösningar längs hela värdekedjan, från skog till kund.   

– Södra är mitt uppe i ett spännande skede med blicken riktat framåt. Framför oss väntar fortsatta investeringar och expansion av vår kärnverksamhet, marknadsmassa och sågade trävaror, men även vidareförädling av produkter och restströmmar, säger Peter Karlsson, tf vd och koncernchef. 

Huvuddragen i koncernstrategin handlar om: 

  • Lönsam tillväxt  
  • Stabilitet och flexibilitet  
  • Hållbarhet och resurseffektivitet  
  • Kund- och marknadsfokus 
  • Maximering av nyttan med digitalisering 
  • Nya produkter och innovation  

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra, Skogsägare, Trävaror

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra, Skogsägare, Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.