phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Fortfarande olämpligt att publicera avverkningsanmälningar

Fortfarande olämpligt att publicera avverkningsanmälningar

Södra har under flera år påtalat det olämpliga i att Skogsstyrelsen publicerar planerade avverkningars yttre gränser i sina digitala karttjänster, utan godkännande av berörda markägare.

Efter flera rättsliga prövningar har nu Högsta förvaltningsdomstolen avslagit Södras ansökan om prövningstillstånd, efter att Kammarrätten slagit fast att publiceringarna inte står i strid med lagstiftningen. 

– Inom Södra står vi upp för ett ansvarsfullt skogsbruk och en cirkulär bioekonomi. Vi är självklart positiva till att tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för Skogsstyrelsen att kontrollera att de skogspolitiska målen uppfylls. Däremot finns det inga försvarbara skäl till att myndigheten exponerar enskildas näringsverksamhet på ett onödigt sätt, säger Lena Ek, ordförande för Södra. 

Processen har pågått sedan 2016 då Södras stämma fattade ett beslut om att verka för att få publiceringarna att upphöra. 

– Vi har inga invändningar mot att avverkningsanmälningar hanteras som en offentlig handling, utan vänder oss emot tillvägagångssättet i publiceringen. Det följer med en rad problem, inte minst eftersom det möjliggör för andra aktörer än myndigheten att utöva lagtillsyn över skogsägarens aktiviteter. Det skapar misstro till hela systemet. Tillämpningen av skogspolitiken måste utgå från respekt och tillit, säger Göran Örlander, senior rådgivare på Södra.

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.