phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Enighet om att stärka klimatnyttan i skogen

Enighet om att stärka klimatnyttan i skogen

Skogens bidrag i klimatomställningen kan öka markant med det nya mål som skogsbruket och Skogsstyrelsen gemensamt enats om. Med det åtgärdspaket som läggs fram är det möjligt att öka skogstillväxten med 20 procent fram till 2050.

– Det ligger helt i linje med Södras egna hållbarhetsmål om ökad skogsproduktion. En starkare tillväxt hjälper oss att tackla klimatutmaningarna genom ökad inbindning av kol och genom en högre andel förnybara produkter på marknaden. Det kommer även att lyfta samhällsekonomin och då inte minst på landsbygden, säger Göran Örlander, Södra, som ingått i samverkansprocessen kring ökad skogsproduktion.  

Samverkansprocessen har pågått under närmare tre års tid och är en del av det nationella skogsprogrammet. Resultatet är 88 åtgärdsförslag som inte bara leder till en bättre klimatnytta utan som också kan skapa ekonomiska värden motsvarande tiotals miljarder kronor per år. 

– En bra och utvecklad skogsskötsel är en investering för framtiden. Med utgångspunkt i den enskilde skogsägarens mål med sin skog ska vi nu på olika sätt verka för att de föreslagna åtgärderna genomförs, säger Göran Örlander. 

De viktigaste områdena för en ökad skogstillväxt bedöms av gruppen vara bästa möjliga skogsodlingsmaterial, en skogsskötsel för värdefull tillväxt och minskade skogsskador. 

– Det svenska skogsbruket bedrivs redan i dag på ett bra sätt, därför behöver också huvuddelen av förslagen genomföras om vi ska kunna erhålla den hållbara och önskade produktionsökningen, säger Göran Örlander. 

Av rapporten framgår det även att det finns ett behov för minskad riskexponering vid ett förändrat klimat. Därför behövs ett säkrat stöd till en uppbyggnad av ett nationellt skogsskadecentrum. Det finns också behov av fördjupade rådgivningsinsatser till skogsägarna om hur produktionsökningarna kan ske inom ramen för ett hållbart skogsbruk, liksom ökade insatser för att säkra forskning och utbildning. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.