- Med ny teknik och vidareförädling av en restprodukt inom industrin kan vi producera koldioxidneutralt biobränsle. Tillsammans med våra partners i den studie som tagits fram visar vi hur det är möjligt att få Östersjöns klimatvänligaste fartyg i drift, säger Lena Ek, ordförande i Södra. 

En delegation från Södra tog på måndagen emot regeringens nationelle samordnare för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, vid Mönsterås massabruk, för att visa den anläggning som ska framställa Bio-metanol. 

I samband med besöket överlämnades också studien studien Bio-Met – CO2 neutral metanol för sjöfart. Studien avslutades i fredags och visar att ett genomförande, det vill säga att bygga om ett fartyg som kan transportera rundvirke mellan Baltikum och Mönsterås och som drivs av Bio-metanol, är praktiskt möjligt. Parterna utvärderar nu möjligheterna till en kontinuerlig drift. Deltagande aktörer i studien är Trafikverket, Södra, Ivar Lundh & CO, ScandiNAOS,  IVL Svenska Miljöinstitut och BrodinInfo. 

Läs mer om Södras resa mot fossilfrihet

 

Visa allt innehåll för ämne:

Hållbarhet, Om Södra, Skogsägare