phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Resan går vidare till massabruket i Mönsterås

Resan går vidare till massabruket i Mönsterås

Södras massabruk producerar nu tillräckligt med grön energi för att köra en elbil 50 000 varv runt jorden och värma 27 000 villor. I avsnitt tre av The Journey besöker vi bruket i Mönsterås och får höra om hur processen där bidrar till världens mest hållbara massa.

Energi i olika former är ett viktigt produktområde för Södra och massabruken är en förutsättning för detta. Bruken uppnår nu totalt en imponerande årlig produktion av 4,700 GWh grön energi, vilket är tillräckligt för att köra en elbil 50 000 varv runt jorden och värma 27 000 villor. Dessutom räcker våra 1,8 miljoner ton massa till 4,3 miljarder böcker och 480 miljoner tröjor. Trots det, känner de flesta inte till vidden av alla hållbara produkter som massabruken producerar och hur mycket de bidrar till bioekonomin. Vi försöker förändra detta genom att belysa frågan i kampanjen The Journey och sprida kunskap till en mycket bredare målgrupp än bara våra kunder. Följ med på fortsättningen av resan du också.

Avsnitt tre har filmats på bruket i Mönsterås som tillsammans med sågverket där ingår i ett kombinat (precis som i Värö) för att optimera resursanvändningen. Massabruket får flis och bark från produktionen i sågverket och sågverket får energi från massabruket. Detta utbyte ger både en högre energieffektivitet och leder till färre transporter. Men det är bara ett exempel på hur man arbetar med hållbarhet här.

Visste du att:

  • Mönsterås är fossilfritt vid ordinarie drift? Vi producerar mer grön energi än vad vi förbrukar och överskottet säljs som grön el, fjärrvärme och biobränsle.
  • Förra året lanserade vi en tjänst för näringsåterföring med bioaska som ett exempel på hållbart kretsloppstänkande. Askan kommer från den skogsråvara som bruket använt i tillverkningsprocessen och innehåller alltså de mineraler som en gång fanns i träden. På så sätt återställs markens långsiktiga produktionsförmåga och skogen kan fortsätta att växa bra.
  • Vatten är ett annat fokusområde. Vi har jobbat länge med vattenbesparande åtgärder och att använda vattenströmmarna i flera steg och är stolta över att vara bland dom bästa i branschen när det gäller låg vattenförbrukning.
  • Hållbarhet handlar så klart inte bara om processen. Den genomsyrar alla delar i vår verksamhet. Det är därför vi har en nollvision när det gäller arbetsskador för alla medarbetare.

Se avsnitt tre av The Journey här: www.sodra.com/theJourney

En hållbar framtid kräver vardagshjältar och nya sätt att tänka. Det kan vara så enkelt som att aktivt välja produkter baserade på råvara från hållbart skötta skogar, men vi måste också maximera vårt bidrag.

– Vi har undersökt alla aspekter av vår värdekedja, från de plantor vi odlar till de massabalar vi levererar, och ställt oss frågan ”vad vi kan göra bättre?”. Hur kan vi, tillsammans med våra medarbetare och kunder utmana oss ytterligare utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Maria Staxhammar, Södras försäljningschef i Skandinavien.

Genom vår kundportal Pulp+ kan kunderna engagera sig i projektet och följa vår resa, men även sin egen. Vi vill kombinera alla de mest hållbara aspekterna i vår värdekedja och försöka tillverka världens mest hållbara massa!

Läs mer och se avsnitt ett och två som utspelar sig på våra plantskolor och i skogen:
www.sodra.com/theJourney

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.