phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Överenskommelse om balans mellan skog och vilt

Överenskommelse om balans mellan skog och vilt

Ett lönsamt skogsbruk med välmående viltstammar är den gemensamma målsättningen i den överenskommelse som tecknats mellan företrädare för det svenska skogsbruket och Jägarnas Riksförbund.

– Med samverkan kan vi komma långt för att få bukt med de problem som finns med viltskador och med att få rätt träd på rätt plats. Både jägare och markägare har ett ansvar för den situation vi nu befinner oss i och där framförallt föryngringen av tall försvårats avsevärt, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra. 

Det svenska skogsbruket representeras av LRF Skogsägarna, Sveaskog och Skogsindustrierna. I korthet innebär överenskommelsen att alla klövviltsstammar ska vara av god kvalitet och i balans med foderresurserna. 

– För Södras del ser vi att överenskommelsen förbättrar förutsättningarna att nå våra mål om minskade skador på tall, mer tall på tallmark och ökad trädbildning av rönn, asp, sälg och ek. Det är glädjande att Jägarnas Riksförbund tillsammans med oss vill ta ett ansvar på det här området, säger Göran Örlander.  

Läs mer om överenskommelsen med Jägarnas Riksförbund: 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.