phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Nytt initiativ för mer ansvarsfulla sjötransporter

Nytt initiativ för mer ansvarsfulla sjötransporter

Tillsammans med några av Sveriges största köpare av bulktransporter till havs; EFO, Lantmännen och Stockholm Exergi, har Södra bildat ett nytt branschöverskridande samarbete som ska främja ansvarsfulla transporter till sjöss.

Responsible Shipping Initiative, RSI, är ett nytt icke-vinstdrivande samarbete mellan stora svenska köpare av bulktransporter. Initiativet möjliggör att man att kan arbeta med inspektioner av båtarna på ett mer effektivt sätt, genom gemensamma standarder och bättre informationsdelning. Syftet är att tillsammans med övriga intressenter höja nivån där det behövs och göra förbättringar ombord angående anställningsvillkor, arbetsmiljö, säkerhet och miljöpåverkan på fraktfartyg på Östersjön och Nordsjön. 

– Som en stor aktör inom transportområdet har vi ett ansvar att säkerställa att transporterna sker under goda förhållanden. Ansvarsfulla transporter är i linje med våra hållbarhetsmål och därmed en mycket viktig fråga för oss. Vi är därför väldigt glada över att samarbetet nu är igång och hoppas att med gemensamma krafter kunna se effekter på både kort och lång sikt, säger Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport i Södra.  

Bakgrunden till initiativet är att de stora svenska bulktransportköparna på senare tid har uppmärksammats om problem på kontrakterade fartyg. 

Bildandet av RSI betyder att fraktköpare kan ställa samma typ av krav i transportavtal och därigenom sätta gemensamt tryck på rederier att leva upp till villkoren.

För redarna betyder det att stora svenska fraktköpare arbetar med samma standard för inspektioner. Dessutom innebär det att fraktköparna delar resultaten med varandra istället för att varje fraktköpare gör egna inspektioner. 

RSI hoppas att fler fraktköpare ansluter sig till initiativet för att främja mer ansvarsfulla transporter till sjöss.

Läs mer:

Pressmeddelande: Fraktköpare inleder samarbete för ansvarsfull sjöfart 

RSI:s hemsida: www.responsibleshippinginitiative.org

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra, Trävaror

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra, Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.