phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Inget tillstånd till dåligt planerad kraftledning

Inget tillstånd till dåligt planerad kraftledning

Svenska Kraftnät ges inte tillstånd av Energimarknadsinspektionen för att bygga en luftburen ledning genom södra Sverige. Det gäller sträckningen Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö. Södra har engagerat sig i frågan under många år.

– Det är en delseger för vårt arbete med att minimera intrång och lyfta fram markägarnas perspektiv. Svenska Kraftnät har inte varit lyhörda för berörda markägare och kommuner och vägrat utreda alternativa lösningar, säger Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.  

Planerna på kraftledningen har lett till stora protester. Södra har tillsammans med bland andra LRF, berörda kommuner och enskilda markägare pekat på bristande tekniska beslutsunderlag, att det saknats samhällsekonomiska analyser och att ersättningen inte motsvarar förlusterna som markintrången på skogs- och lantbruksfastigheterna innebär. 

– Att det statliga affärsverket inte ens brytt sig om att komplettera sin ansökan efter begäran av Energimarknadsinspektionen tyder på stora brister inte bara i underlagen utan även i hur Svenska kraftnät hanterat processen, säger Malin Petersson. 

Ledningen berör kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Ronneby och Tingsryd. Energimarknadsinspektionen motiverar sitt beslut med att Svenska Kraftnät inte kunnat visa att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. 

– Vi vänder oss inte emot en modernisering och utbyggnad av det svenska elnätet, tvärtom är både landsbygden och storstadsregionerna beroende av ett fungerande elnät. Men Svenska Kraftnät tycks enbart ha utgått från sin egen ekonomi när projektet planerats och inte samhällsekonomin som helhet. Det är oerhört viktigt att så här stora infrastrukturprojekt genomförs på ett förståndig sätt, inte bara för berörda markägare utan för samhället som helhet, säger Malin Pettersson. 

Energimarknadsinspektionens beslut kan överklagas till regeringen. 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.