phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Inga klara svar om tillväxtstörningar på unga tallar

Inga klara svar om tillväxtstörningar på unga tallar

Södra har tillsammans med Skogforsk, Sveaskog och Skogsstyrelsen utrett de senaste årens ökade problem med tillväxtstörningar och onormal förgrening bland unga tallar. Av de plantor som inventerades under hösten hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott, vilket kan jämföras med vårinventeringens 4,1 procent.

– Vi ser mycket allvarligt på frågan och skjuter därför till medel för fortsatta inventeringar under 2019, säger Göran Örlander Skogsstrateg på Södra och ordförande för Skogforsk. 

Av utredningen går det inte att dra några säkra slutsatser om orsakerna till skadorna. Det konstateras dock att det är osannolikt att det har att göra med det förädlade plantmaterialet. Vidare sägs även att viltbetning är svårtolkad, även om det finns plantor som skadats av viltbete räcker det inte som enda förklaring. 

– Tillväxtstörningarna kan ha att göra med väder och klimat. Den extremt torra sommaren förra året kan vara en påverkande faktor. Men det är inte uteslutet att flera faktorer samverkar. Det är därför viktigt att vi fortsätter att söka en förklaring, säger Göran Örlander. 

Läs mer om utredningen

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.