phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Fördubbling av tallplantor i Götaland

Fördubbling av tallplantor i Götaland

Södra har tredubblat försäljningen av tallplantor under de senaste tio åren. Totalt i Götaland har det skett en fördubbling under samma period. I dag står tall för omkring 20 procent av alla plantor som säljs i södra Sverige. Men den positiva trenden riskerar att brytas om viltbetesskadorna fortsätter att öka.

- Det är ett mycket känsligt läge just nu. Om skogsägarna inte upplever att skadenivåerna på tall minskar kommer det att bli svårt att motivera nya ansträngningar och investeringar för att få mer tall på tallmarkerna, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra. 

De senaste resultaten från årets älgbetesinventering (Äbin) visar att drygt 16 procent av tallarna i Götalands ungskogar skadats allvarligt av viltbete det senaste året. Det är inte ovanligt att två av tre tallar har allvarliga skador vid drygt två meters höjd. 

- Om den stora satsningen på tall ska lyckas måste avskjutningen av älg, rådjur och kronvilt öka under de närmaste åren. Skogsägarna i Götaland tar ett stort ansvar för tallen, och det måste även andra skogliga intressegrupper göra, säger Göran Örlander. 

Södras mål är att fortsätta att öka försäljningen av andelen tallplantor i Götaland. Ambitionen är att kontinuerligt öka försäljningen och nå åtta miljoner plantor under 2022. 

Varje år belastas skogsägarna i Götaland med cirka en miljard kronor i uteblivna intäkter på grund av viltbetet, vilket påverkar samhällsekonomin och utvecklingen på landsbygden. 

- Utöver det förlorar vi förnybar råvara som hjälper oss i omställningen till en mer klimatvänlig ekonomi. Tyvärr finns det en utbredd faktaförnekelse både om klimathot och viltbetesskador, som vi möter i den allmänna debatten, säger Göran Örlander. 

Situationen för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ser också fortsatt bekymmersam ut, med en mycket liten andel träd med god konkurrensstatus och förutsättningar för trädbildning. 

- Sammantaget ser det varken bra ut för skogsägarnas ekonomi eller den biologiska mångfalden, men även klövviltstammarnas kvalitet påverkas negativt när det uppstår brist på varierat foder. I grunden handlar detta om att skapa en långsiktigt hållbar balans mellan skog och vilt, men vi har inte råd att vänta. Därför är resultatet av höstens jaktsäsong självfallet viktigt,  säger Johan Frisk, ansvarig för viltfrågorna på Södra. 

Fakta om Äbin: 
Varje år redovisas resultatet av den nationella inventeringen av hur omfattande betesskador som orsakas av hjortdjur. Metoden tar trots namnet ingen hänsyn till vilket hjortdjur som orsakat skadorna, men merparten av skadorna görs av älg. Inventeringen sker på våren i ungefär hälften av Sveriges knappt 150 älgförvaltningsområden årligen. Äbin utförs av oberoende inventeringsföretag, sammanställs och redovisas av Skogsstyrelsen och finansieras av skogsbruket.

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.