phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Bakslag för skogsägares integritet i ny dom

Bakslag för skogsägares integritet i ny dom

Skogsstyrelsen får enligt en ny dom från förvaltningsrätten rätt att fortsatt publicera detaljerade kartor över planerade avverkningar. Södra bistår nu den berörda markägaren med att överklaga domen.

- Vi anser inte att det finns några försvarbara skäl till publiceringen. För enskilda skogsägare innebär detta en onödig exponering av deras näringsverksamhet, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra. 

Södra accepterar att avverkningsanmälningar hanteras som offentlig handling, men vänder sig emot det sätt på vilket informationen tillgängliggörs. 

- Vill allmänheten ha tillgång till offentliga handlingar är den normala gången att man vänder sig med en begäran till myndigheten. Det är förvånande att domstolen inte för något resonemang om konsekvenserna för den enskilde skogsägaren. Man tar alldeles för lätt på integritetsaspekten, säger Göran Örlander. 

Skogsstyrelsen har sedan februari 2016 publicerat avverkningsanmälningar digitalt, utan markägares samtycke. Samma år uppmanade Södras stämma och övriga skogsägarföreningars stämmor Skogsstyrelsen att införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att samtycka till publiceringen, utan att få gehör av myndigheten. 

- Målet är principiellt viktigt och vi kommer därför att överklaga förvaltningsrättens dom, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra. 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.