phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Avsnitt 2: Hur man odlar en mer hållbar framtid

Avsnitt 2: Hur man odlar en mer hållbar framtid

Södras skogar växte med 6,7 m3sk per hektar under 2018 och vårt mål är att den årliga skogstillväxten ska vara 20 procent högre 2050 jämfört med 2015, det vill säga 7,9 m3sk per hektar och år till 2050. Det är bara ett av de teman vi har i en serie av filmer som beskriver vår hållbarhetsstrategi.

En hållbar framtid kräver vardagshjältar och nya sätt att tänka. Det kan vara så enkelt som att aktivt välja produkter baserade på råvara från hållbart skötta skogar, men vi måste också maximera vårt bidrag.

Genom vår kundportal Pulp+ kan kunderna engagera sig i projektet och följa vår resa, men även sin egen. Vi vill kombinera alla de mest hållbara aspekterna i vår värdekedja och försöka tillverka världens mest hållbara massa! Vi vill också förklara hur vår hållbarhet kan tillföra värde senare i värdekedjan.

Dessutom vill vi ta med oss en mycket bredare målgrupp på vår resa, eftersom allmänheten fortfarande i stor utsträckning är omedveten om hur hållbar massa och pappersprodukter faktiskt kan vara.

Om du missade den första filmen som utspelar sig i våra plantskolor kan du se det på vår kampanjwebb.

Avsnitt 2 filmades på en av de totalt 52 000 skogsfastigheter som ägs av våra medlemmar. Tillsammans med skogsinspektorn Glenn Faxhag Raymond förklarar Södra-medlemmarna Lisa Ericsson och Ulrika Ohlin hur Södra använder den senaste tekniken för att se till att medlemsskogarna sköts på bästa sätt, så de är färdiga att lämnas över till nästa generation av förvaltare (Många av våra skogar har ägts av samma familj i fem eller sex generationer – då talar vi om planering på mycket lång sikt.)

Visste du att nettotillväxten av Södras skogar absorberar 1,9 miljoner ton koldioxid per år? Skogsinspektor Glenn Faxhag Raymond förklarar att balansen mellan hållbarhet och ekonomi i skogen helt enkelt handlar om att plantera rätt träd på rätt plats. För att uppfylla vårt strategiska mål om 20 procent högre skogstillväxt får medlemmarna expertråd i olika frågor. Det kan röra sig om allt från hur de kan expandera sin fastighet till hur man sköter skogar med naturvårdsområden. Frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark uppgår i genomsnitt till 18 procent.

Att vi använder våra råvaror effektivt är själva grunden. Vi tillämpar ett kretsloppstänkande på alla våra verksamheter och använder alla delar av trädet så långt det går. Vi använder till exempel trädets grenar och toppar till att undvika markskador i skogen, återföra näring och för att göra biobränsle.

Aktiv skogsskötsel minskar riskerna med klimatförändringar som skogsbränder och insektsangrepp. Medlemmarna har sina egna långsiktiga gröna skogsbruksplaner som anpassats till just deras skog. De för en kontinuerlig dialog med våra skogsinspektorer om skogsbruk, gallring, förädlat plantmaterial och markskoning. I de gröna skogsbruksplanerna ingår även hänsyn till kulturarv och skogens sociala värden samt vattenhantering och uppföljning.

Som en extra trygghet är nära 70 procent av skogen certifierad antingen enligt FSC eller PEFC, oftast enligt båda. Den senaste och mycket digitaliserade tekniken för hållbart skogsbruk är bara en del i vår strävan att tillverka världens mest hållbara massa. Det är en pågående process, så följ med på vår resa.

Se avsnitten och läs mer:

www.sodra.com/thejourney 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet, Massa, Om Södra

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.