phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Mycket hög brandrisk i skog och mark

Mycket hög brandrisk i skog och mark

Risken för brand i skog och mark är fortsatt mycket hög. Södra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och har vidtagit flertalet åtgärder under den varma och torra perioden för att förebygga bränder.

Just nu råder mycket hög brandrisk i hela Södras verksamhetsområde. På grund av detta har arbetet med markberedning och flisning legat nere nästan helt. Beslut om lämpliga åtgärder för avverkningsresurserna fattas fortsatt lokalt av tjänstemän inom Södras olika verksamhetsområden i samråd med de lokala entreprenörerna. Besluten utgår från de lokala förutsättningar och de risker som finns, samt vilka möjligheter vi har att hantera risken.

Fortsatt arbete enligt brandriskrutin
Ett viktigt förebyggande arbete är kontinuerliga samråd mellan Södra och entreprenörerna för att komma överens om åtgärder som är anpassade till de lokala förhållandena.

- Vi har arbetat kontinuerligt med den här frågan i flera år och har en uppdaterad brandriskrutin, som alla som jobbar i skogen följer. Vi arbetar i samarbete med entreprenörerna framför allt med förebyggande åtgärder men också med en beredskap för att snabbt kunna släcka bränder i ett tidigt skede. SMHI publicerar kontinuerligt data som visar den aktuella brandrisken. Det ger oss en bra vägledning om vilka åtgärder som bör vidtas. Vi vidtar de åtgärder som finns för att minska riskerna för brand och följer rutinerna som vi i branschen gemensamt utformat, säger Magnus Petersson, chef för skötsel och entreprenörsutveckling på Södra.

Några exempel på åtgärder är:

  • att flytta maskiner till områden med lägre risk
  • att ta av band och kedjor från maskinerna
  • att använda brandvakt och efterbevakning
  • att utföra skogsarbete på natten

Avverkning på nattetid är en åtgärd som används i viss utsträckning. Fördelen är att lägre lufttemperatur, högre luftfuktighet och lägre vindstyrka minskar risken för skogbrand betydligt.

I vissa fall måste vi också stoppa arbetet helt, vilket har gjorts under flera tillfällen denna sommar. Nya beslut fattas löpande med utgångspunkt i aktuellt läge och förutsättningar.

Risken för brand är störst på eftermiddagen, när sol och vind har torkat upp den fuktiga marken/ jordlagret. Eldningsförbud råder när SMHI:s brandriskprognos visar nivå 4, 5 eller 5 E.

För mer information om vad som gäller för din hemort hittar du här:
SMHI brandriskprognos 5 dygn

Läs räddningstjänstens råd och föreskrifter – Eldning utomhus.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.