phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Hög brandrisk i skog och mark

Hög brandrisk i skog och mark

Just nu är det hög risk för brand i skog och mark. Den största risken för brand i samband med skogsarbete är vid markberedning. Det finns också risk för gnistbildning vid avverkning och skotning. Södra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och det är viktigt att alla berörda följer dessa för att undvika bränder.

Just nu råder mycket hög brandrisk i hela Södras verksamhetsområde. På grund av detta är markberedning och flisning i princip helt avbrutet. När det gäller avverkningar står mer än hälften av verksamheten stilla. Beslut om att stoppa avverkningar fattas lokalt på löpande basis av tjänstemän inom Södras olika verksamhetsområden i samråd med de lokala entreprenörerna. Besluten utgår från de lokala förutsättningar och risker som finns, samt vilka möjligheter man har att hantera risken.

- Vi har arbetat kontinuerligt med den här frågan och har en uppdaterad brandriskrutin sedan 2015, som alla som jobbar i skogen ska följa. Vi arbetar i samarbete med entreprenörerna framför allt med förebyggande åtgärder men också med en beredskap för att snabbt kunna släcka bränder i ett tidigt skede. SMHI publicerar kontinuerligt kartor som visar den aktuella brandrisken. Det ger oss en bra vägledning om vilka åtgärder som bör vidtas. Det går att minska riskerna för brand om man följer rutinerna, säger Magnus Petersson, chef för skötsel och entreprenörsutveckling på Södra.

Ett viktigt förebyggande arbete är kontinuerliga samråd mellan Södra och entreprenörerna för att komma överens om åtgärder som är anpassade till de lokala förhållandena. Några exempel på åtgärder är att flytta maskiner till områden med lägre risk, att ta av band och kedjor från maskinerna, använda brandvakt och bevakning samt köra på natten. Avverkning på nattetid är en åtgärd som används i viss utsträckning just nu, men Södra undersöker också möjligheten att utvidga denna verksamhet.

I vissa fall måste man också stoppa arbetet helt, vilket alltså har gjorts inom vissa områden nu. Nya beslut fattas löpande med utgångspunkt i aktuellt läge och förutsättningar.

Risken för brand är störst på eftermiddagen, när sol och vind har torkat upp den fuktiga marken/ jordlagret. Eldningsförbud råder när SMHI:s brandriskprognos visar nivå 4, 5 eller 5 e.

För mer information om vad som gäller för din hemort hittar du här. SMHI brandriskprognos 5 dygn

Läs räddningstjänstens råd och föreskrifter – Eldning utomhus.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.