phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter avverkningsstopp

Södra utökar avverkningsstoppet

Avverkningsstopp i hela Södras geografi

Bränder rasar i Mellansverige, södra Norrland och på flera andra platser i landet. Därför utökar Södra avverkningsstoppet till att från den 23 juli gälla hela Södras geografi. I slutet av vecka 29 startade flera bränder i Götaland framförallt orsakade av åska.

Faktorer att ta hänsyn till den närmaste tiden

  • Stora resurser både med avseende på utrustning och personal är nu förlagda till de stora bränderna norrut vilket gör att vid en eventuell brand skulle det snabbt råda brist på släckningskapacitet och vi kan inte förvänta oss någon hjälp utifrån.
  • Väderleksprognosen för den kommande veckan tyder på att värmen och torkan fortsätter och brandrisken kommer att öka under veckan.
  • Försörjningsläget för Södras massaindustri är relativ god men stoppet kan komma att påverka uppstarten vid sågverken.

Beslut
Sammantaget gör det att vi i den extrema situation vi befinner oss i måste införa extraordinära åtgärder och har därför kommit fram till följande beslut:

  • Stopp för all avverkning, markberedning och skogsbränsleverksamhet i hela Södra från och med 23 juli och tills vidare. Det regionala stopp som redan gäller östra Götaland utvidgas alltså till att gälla samtliga verksamhetsområden.
  • Beslutet gäller tills vidare och kommer löpande att ändras när förutsättningarna så medger.
  • Undantag från stoppet kan medges lokalt om förutsättningarna förbättras på ett avgörande sätt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.