phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Artskyddsförordningen måste ses över

Artskyddsförordningen måste ses över

Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma riktlinjer för artskyddsärenden har inte bara skapat protester inom skogsbruket utan även lett till en rad rättsliga processer.

 I princip handlar myndigheternas tolkning av artskyddsförordningen om att pågående markanvändning kan stoppas när myndigheternas så önskar, och utan att enskilda som drabbas ges en rätt till ersättning. Människor känner sig rättslösa, säger Göran Örlander, Skogsstrateg på Södra.

Nyligen meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i det så kallade lavskrikemålet.

 Domen bekräftar den ohållbara situationen för dagens skogsägare. Det svenska rättsväsendet påminner allt mer om en labyrint som det inte går att hitta en väg ur, fortsätter Göran Örlander.  

Bakgrunden är att ett antal skogsägare i Hälsingland för tre år sedan anmälde att de ville avverka i sin skog. Skogsstyrelsen utfärdade ett förbud, eftersom det fanns lavskrika i området. LRF och Mellanskog har hjälpt en av markägarna att driva frågan i domstol. 

Mark- och miljödomstolen ansåg att Skogsstyrelsen agerat utanför sitt mandat genom att meddela förbud. Men den domen har Mark- och miljööverdomstolen nu upphävt. Skogsstyrelsen har enligt den högre instansen rätt att fatta beslut om artskyddsärenden. Däremot tar inte Mark- och miljööverdomstolen ställning i sak, utan återförvisar ärendet till den lägre instansen. Domstolen menar att ett förbud från Skogsstyrelsen inte är ett slutligt besked i frågan om avverkningen kan tillåtas eller inte, eftersom det ska göras en dispensprövning och en så kallad  proportionalitetsbedömning. En ansökan om dispens ska göras hos Länsstyrelsen, domstolen menar dock att en sådan dispensansökan även kan göras i Mark- och miljödomstolen, varför ärendet alltså återförvisas dit.

 Lagstiftningen är mycket komplicerad och vi saknar fortfarande tydlig vägledning hur markägaren ska agera. Ska man söka om dispens hos Länsstyrelsen, stämma staten på ersättning, eller överklaga Skogsstyrelsen förbud, säger David Malmkvist, bolagsjurist på Södra.

Nu kommer ärendet troligen inte avgöras förrän om minst ett år, vilket innebär att processen kommer att ha pågått i närmare fyra år från dess att avverkningsanmälningen lämnades in, vilket är oacceptabelt för markägaren som vill avverka sin skog, fortsätter Malmkvist.  

Södra är ombud för en markägare i ett parallellt fall som rör en tjäderspelplats i Bollebygd. I det fallet ansåg Mark- och miljödomstolen att det kan finnas en rätt till ersättning, men att markägaren då måste stämma staten i en separat talan. Domen är överklagad.

Vi kan konstatera att uppfinningsrikedomen inom svenskt rättsväsendet är stor, men också att intresset för det grundlagsfästa egendomsskyddet är otillräckligt. Från regeringens och politikens sida hänvisas det ständigt till att en översyn av lagstiftningen inte kan göras förrän domstolarna bestämt praxis. Men det argumentet ekar tomt nu. Det finns inga skäl att vänta längre. Artskyddsförordningen måste ses över, avslutar Göran Örlander.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.